Top menu

Forbedrede udsigter til krav om ordentligt indeklima

Dato: 01/07-2019
1507

Det udskældte anlægsloft for kommunerne har ofte bremset mulighederne for forbedret indeklima i landets skoler og institutioner. Med den nye sammensætning af Folketinget er anlægsloftet til debat, og det giver nye muligheder for krav om bedre indeklima.

Indeklimaet i de danske folkeskoler er alt for dårligt, og det hæmmer indlæringen for danske skoleelever. Derfor har Blik og Rør i samarbejde med Skorstensfejerlauget arbejdet for lovkrav om systematisk rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg i skoler og institutioner.

Men trods de åbenlyse fordele ved forbedret indeklima, har vejen til ændrede lovkrav været belagt med forhindringer. Det gælder blandt det udskældte anlægsloft, hvor kommunerne er bundet af et snævert økonomisk råderum til at gøre noget for at renovere og dermed også energioptimere skolerne.

Den nyudnævnte minister for Sundhed og ældre, Magnus Heunicke, har gjort ordentligt indeklima i folkeskolerne til en mærkesag. Det seneste år har han sammen med Blik og Rør deltaget i en række konferencer og debatter om det dårlige indeklima i landets folkeskoler. Og på Folkemødet på Bornholm bragte han ved flere lejligheder ønsker om forbedringer af skolernes indeklima på banen.

− Pilen peger den rigtige vej, og det er positivt. Kommunerne er alt for ofte stødt hovedet mod anlægsloftet, som er aftalt med den tidligere regering. Men her efter valget er der forståelse for, at kommunerne skal have bedre muligheder og flere midler til at renovere skoler og institutioner. Både af hensyn til at spare energi og for at forbedre skolernes indeklima, vurderer Magnus Heunicke på baggrund af fordelingen af mandater til det nye folketing.

Lær af Norge og Sverige
I løbet af en dag overstiger CO2-grænseværdien i 91 procent i alle landets klasselokaler. Samtidig viser undersøgelser fra DTU, at elever i lokaler med dårligt indeklima mister op til et helt års indlæring i forhold til en elev i en klasse med et godt indeklima.

I Norge og Sverige er der stramme lovregler på området for indeklima i skolerne. Det betyder, at norske og svenske skoleelevers indeklima er langt bedre i sammenligning med de forhold, som tilbydes eleverne i danske folkeskoler.

− Det er åbenlyst, at der bør gøres noget. I Norge og Sverige fungerer det fint med de her lovkrav. De har nogle erfaringer, vi med fordel kan tage ved lære af, lyder det fra Magnus Heunicke.Som politiker undrer han sig over, at det åbenbart er vigtigere med nationale test og målinger af de enkelte elever frem for at måle indeklimaet i de bygninger, som elever og børn skal befinde sig i mange timer hver eneste dag.

− Frem for de her talrige nationale test, hvor effekten er tvivlsom, så burde man meget hellere måle indeklimaet i de danske skoler. Det vil nemlig for alvor sige noget om rammerne for de forhold, som bydes vores børn og elever i skolerne, siger ministeren for sundhed og ældre.

Koster ikke en formue
På konferencer og gennem undersøgelser fra blandt andet Blik og Rør er han blevet præsenteret for en række mulige forslag til, hvordan indeklimaet kan forbedres, og hvor store omkostningerne er.− Ifølge flere af landets fremmeste eksperter på området koster det ikke en formue at gøre noget, som virker, siger Magnus Heunicke, der med et stort antal personlige stemmer ved valget formentlig bliver minister i den nye regering.