Søgefelt

Onsdag 26/06 2019

Ny regering: Det betyder det for mærkesagerne

Efter lang tids forhandlinger faldt brikkerne på plads til en ny regering. Hvad betyder det for Blik & Rørs mærkesager? Læs mere her

Sent tirsdag aften faldt formandlingerne på plads, og Mette Frederiksen kunne som kommende statsminister præsentere en ny mindretalsregering. Regeringen bliver rent socialdemokratisk med opbakning fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. 

18 sider med planer
I forbindelse med de afsluttede forhandlinger fremlagde Mette Frederiksen et 18 sider langt forståelsespapir. I dokumentet kan blandt andet ses de kommende planer om klimaindsats, minimumsnormeringer og seniorpensionsordning.

Positive takter 
- Den nye regering lover positive takter på en lang række områder, og det bliver spændende at se, hvor vi lander for eksempel med hensyn til værdig tilbagetrækning og social dumping, siger formand for Blik og Rør Henrik W. Petersen.

- Det er meget positivt at se, at mange af vores mærkesager er med i planerne, siger han.

Uddannelse
De nye planer lover godt for mulighederne på uddannelsesområdet. 

Dels vil regeringen styrke folkeskolen, hvor blandt andet rammerne og ressourcerne for undervisningen skal bedres. Dette åbner måske døren for et fortsat arbejde for at højne kvaliteten af indeklimaet i folkeskolens klasseværelser.

Desuden ønsker regeringen også at fjerne omprioriteringsbidraget, som har været den største sten i skoen for styrkelsen af erhvervsuddannelserne.

- En permanent afskaffelse af omprioriteringsbidraget vil klart være med til at styrke erhvervsuddannelserne efter nedprioriteringen i årevis. Det er et skridt i den rigtige retning at fjerne besparelserne, de har ligget under for. Men vi skal ikke være blinde for, at der er behov for yderligere prioritering af området, og det er nødvendigt at tilføje yderligere midler for at kompensere for årene med besparelser, siger Henrik W. Petersen. 

Nye klimamål
Regeringens helt store armbevægelser drejer sig om nye, ambitiøse klimamål. 

– Det er et politisk papir, der som et af de første i verden virkelig sætter de grønne ambitioner op. Vi vil lave en klimaplan, en bindende klimalov og reducere udslip af drivhusgasser med 70 procent, siger Mette Frederiksen til DR.

Hun møder opbakning i Blik og Rør. 

- Vi ser meget positivt på de nye klimamål i Blik og Rør. Selvfølgelig fordi det er vigtigt for Danmark som helhed, men også fordi det må betyde mere arbejde til VVS-branchen og et behov for opkvalificering af ansatte i branchen, siger Henrik W. Petersen.

Social dumping og arbejdsmiljø
I de 18 sider fra forhandlingerne ligger også punkter for at forbedre arbejdsmiljøet og styrke indsatsen mod social dumping. 

-Den nye regering vil lave en model, hvor udenlandsk arbejdskraft ikke bare uhindret kan rekrutteres. 

- En ny beskæftigelsesminister skal tage stilling til, hvilke stillingsbetegnelser der skal hentes udenlandsk arbejdskraft fra, og sikre, at arbejdsgiverne lever op til danske løn- og ansættelsesforhold og samtidigt tager ansvar i forhold til lærlinge- og elevoptag. Det ser vi meget positivt på, siger Henrik W. Petersen.

Værdig tilbagetrækning
Det eneste sted, hvor der endnu ikke er sat mål i regeringens 18 sider med ambitioner, er på tilbagetrækningsområdet. Der er ikke fastlagt mål for en differentieret folkepension.

- Nej, det har jeg ikke. Det flertal skal jeg ud at finde i Folketinget, og jeg kommer til at tilrettelægge arbejdet, som det hele tiden har været planlagt. Vi sætter gang i arbejdet, vi inddrager arbejdsmarkedets parter, og så vil jeg søge et flertal i Folketinget for, at vi får indført en ret til tidligere folkepension. 

- Jeg kommer til at slås for det her hver eneste dag som statsminister, siger Mette Frederiksen til Ritzau.  Seniorpolitiken, som Lars Løkke Rasmussen præsenterede, vil den nye regering følge op på som udgangspunkt:

- Vi har selvfølgelig en opgave i nu at videreføre det arbejde, der ligger der, og få det til at arbejde sammen med regeringens ønske om at indføre en ret til tidligere folkepension, sagde Mette Frederiksen tirsdag aften

- Det ville selvfølgelig have været rart med nogle konkrete og konstruktive planer på dette vigtige område, men Blik & Rør vil fortsætte med at presse på, for at vi kan sikre en anciennitets- og rettighedsbaseret tilbagetrækning, siger Henrik W. Petersen.

Mindske ulighed og styrke den danske model
Regeringen ønsker at styrke skattevæsenet for at modgå snyd og styrke tilliden til det danske system. Der skal ansættes flere medarbejdere til skattekontrol, og flere indsatser skal gøres for at styrke skattevæsenet.

Ydermere ønsker regeringen at styrke den danske arbejdsmodel. Det skal blandt andet ske i de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked.

- Det er altid positivt, når den danske arbejdsmarkedsmodel prioriteres og styrkes, og regeringens udtalte ønske om respekt og dialog er den helt rigtige vej frem.

- Vi må afvente og se, hvor alting lander, men vi er umiddelbart positive over for de nye ambitioner og er naturligvis indstillede på at bidrage til og skubbe i den rigtige retning for det bedst mulige resultat, konkluderer Henrik W. Petersen.

Du kan læse regeringens udkast her https://politiken.dk/incoming/static/7271359-Aftale.pdf
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt