Søgefelt

Torsdag 06/06 2019

Danskerne har stemt for øget velfærd og bedre forhold for lønmodtagere

Danskerne har valgt et nyt Folketing, som har mere fokus på lønmodtagernes vilkår. Dermed bliver det forhåbentligt lettere at få sat Blik- og Rørarbejderforbundets vigtigste mærkesager på den politiske dagsorden.

Danskerne har stemt. Og flertallet af dem ønsker, at rød blok skal lede landet de næste fire år. Det betyder, at Danmark skal have en ny regering og en ny statsminister.   

I valgkampen har Blik- og Rørarbejderforbundet haft fokus på styrkelse af erhvervsuddannelserne, øget indsats mod social dumping og sikring af en værdig tilbagetrækning for nedslidte. 

- Jeg er glad for valgresultatet. For med den nye sammensætning af Folketinget bliver det forhåbentlig lettere at løfte vores mærkesager højere op på den politiske dagsorden. Valgkampen viste for alvor behovet for, at der skal findes en løsning for nedslidte kolleger, der efter et langt og fysisk hårdt arbejdsliv, kan trække sig tilbage med værdighed, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med andre forbund i fagbevægelsen brugt de seneste par år på at lægge pres på politikerne. Det arbejde fortsætter nu med fornyet styrke efter valget af nyt Folketing.

- Valgresultatet er udtryk for, at værdig tilbagetrækning for nedslidte er en vigtig sag for et flertal af danskerne. Jeg har derfor tiltro til, at der omsider kan findes løsninger, der forbedrer forholdene for nedslidte lønmodtagere og kolleger i VVS- og skorstensfejerbranchen, siger Henrik W. Petersen.

Styrkelse af erhvervsuddannelserne og øgede ressourcer til kampen mod social dumping er også mærkesager, som vil få større bevågenhed med sammensætningen af det nye Folketing.

- Den almindelige lønmodtager betaler oftest prisen for snyd, bedrag og unfair konkurrence. Derfor er det glædeligt, at Socialdemokratiet med deres udspil lige op til valget viser, at det er et område, som der skal tages fat på med stor alvor. Det er noget vi ser frem, og vi bidrager gerne med input og forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes på vores medlemmers arbejdsområder, siger Blik- og Rørarbejderforbundets forbundsformand.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt