Top menu

EP-valg 2019: Din mulighed for at påvirke social dumping

Dato: 21/05-2019
1481

Undersøgelse viser, at Blik & Rørs medlemmer er overordentlig bekymrede for social dumping. Og med god grund.
Det er vigtigt, at vi værner om vores overenskomst-baserede arbejdsmarked og slår fast, at arbejder man i Danmark, skal man arbejde på danske vilkår, rettigheder og lønninger

En stor undersøgelse fra BAT-kartellet viser, at 91 procent af Blik & Rørs medlemmer delvist eller helt er bekymrede for social dumping. 78 procent mener, det er nemt at snyde med løn- og arbejdsvilkår over for udenlandske lønmodtagere i EU.

76 procent mener ikke, at EU gør nok for at forhindre det, og 65 procent mener, man bør indføre mere kontrol. 75 procent mener, at der bør indføres en ny grundlæggende aftale om ordnede forhold i EU.


Tallene taler deres eget tydelige sprog om Blik & Rørs medlemmers virkelighed: Man er bekymrede og ønsker handling fra EU’s side.

I dag er godt og vel 18 millioner mennesker ansat i bygge- og anlægsbranchen i Europa. Det er mennesker, der i grove træk udfører det samme arbejde, men på helt forskellige vilkår og til forskellig løn. Nogle spekulerer bevidst i at underbyde organiseret arbejdskraft og lade deres ansatte arbejde under usle vilkår til ussel løn.

Kun ved at stemme til EU-valget, kan du påvirke, hvad der kan gøres mod social dumping på europæisk plan.

Blik & Rør ønsker tiltag
− Vi anerkender, at den fri bevægelighed også giver muligheder og værdi. Men det er vigtigt, at skævhederne bliver udlignet, så det ikke river arbejdsmarkedet helt fra hinanden. Og at man netop ser på et fair og ligeværdigt arbejdsmarked, siger Blik og Rørs formand, Henrik W. Petersen.

De mange smuthuller i regler og lovgivning kan give folk fra andre lande mulighed for at arbejde i Danmark til lavere løn, under ringere vilkår og med færre krav, som dermed undergraver det danske arbejdsmarked. Ved at indføre europæiske  fælles regler og lovgivning kan man med for eksempel ID-kort og blacklisting af dem, der bryder loven, bremse udviklingen.

− Vi vil fortsat arbejde målrettet for fair bevægelighed. F.eks. via indførelse af sociale protokoller, et id-kort, der skal følge den enkelte arbejder, et lønniveau, der skal svare til det enkelte lands, og at sætte en stopper for omgåelse af overenskomster ved brug af udenlandske vikarer og falske selvstændige, siger Henrik W. Petersen.

ID-kort
− ID-kortet er et redskab, der både kan bruges i national sammenhæng og i EU-sammenhæng. Det kan være med til at dæmme op for social dumping. På den måde har du en identifikation af, hvem er det, der bevæger sig på de forskellige arbejdspladser.

Og hvis man har rent mel i posen, er der jo ingen problemer i at gå rundt med et ID-kort, der fortæller hvilken uddannelse du har, hvem du er, om du betaler skat, og om du er her lovligt, siger Henrik W. Petersen.

Et ID-kort vil være med til at gøre det europæiske arbejdsmarked mere overskueligt og gennemskueligt. Kontrolinstanser vil langt lettere kunne identificere og håndtere udenlandsk arbejdskraft.

Din stemme er vigtig
− Kampen mod social dumping kræver, at der kommer mere handling fra politikerne, og det er her, din stemme kommer ind i billedet. Ved at tage stilling og stemme til EU-valget 26. maj kan du være med til at vælge repræsentanter i EU, der rent faktisk vil gøre noget ved problemerne, siger Henrik W. Petersen.

Ved at tage stilling og stemme til Europaparlamentsvalget d. 26. maj har du indflydelse på, hvordan lønmodtagerrettigheder og social dumpning bliver håndteret i EU.