Top menu

Dialogmøder kickstarter OK 2020

1463

Ønskerne var mange og kreativiteten stor til det første af tre dialogmøder, hvor ansatte på VVS-området varmede op til overenskomstforhandlingerne i 2020.

Efter afslutningen af den langvarige uenighed om akkordarbejde på VVS-området har Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet holdt tre dialogmøder som optakt til overenskomstforhandlingerne i 2020. Mere end 70 var mødt frem til det første af tre dialogmøder, som blev afholdt i Glostrup. Her var ønskerne til forbedringer af overenskomsterne mange og kreativiteten var stor. 

Blandt de mange ønsker var både noget, som både tilgodeser ældre kolleger, lærlinge og ansatte med børn. Flere redskaber til bekæmpelse af social dumping og mere attraktive muligheder for efteruddannelse var også emner, som optog deltagerne.

- Der var rigtig mange gode og konstruktive forslag. Det var en fornøjelse at opleve, og vi har i hvert fald fået rigtig mange gode inputs, som vil indgå i arbejdet frem mod næste års overenskomstforhandlinger, siger forbundsformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Forsøgsordning om nyt akkordsystem 
På møderne redegjorde forbundsformand Henrik W. Petersen også for de forhandlinger ned arbejdsgiverne i Tekniq, som siden 2017 har ledt parterne frem til en aftale om en forsøgsordning om et akkordsystem baseret på tid. Aftalen gav anledning til nogle gode konstruktive og opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

Der blev også kigget nærmere på temperaturen i VVS-branchen, hvor deltagerne fik indblik i arbejdsgivernes forventninger til de kommende års indtjening og beskæftigelse.

- Det har været et godt arrangement. Jeg synes vi fik en fin orientering om det nye akkordsystem, og hvordan man er nået frem til resultat. Det var super, siger Lars Jelling, som er medlem i Kreds Sjælland Bornholm. 

De to andre dialogmøder blev afholdt i Middelfart den 29. april, mens den sidste i rækken blev afholdt i Aarhus den 30. april.