Top menu

Hovedbestyrelsen godkender aftale om supplerende akkordsystem

Dato: 28/03-2019
1450

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse ser frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020, da aftalen om supplerende akkordsystem baseret på tid blev godkendt.

Tre gange i træk er det ikke lykkedes VVS-området at blive enige om en ny overenskomst, grundet uoverensstemmelser om bestemmelserne i Rørprislisten. Siden 2017 har parterne derfor søgt at finde en løsning på den langvarige strid, og torsdag godkendte et markant flertal i hovedbestyrelsen den aftale, som det fælles forhandlingsudvalg mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal havde forhandlet på plads.

Læs mere om aftalen her…

Efter en redegørelse for den indgåede aftale og forløbet på hovedbestyrelsesmødet, var spørgelysten stor, og den efterfølgende debat var både konkret og konstruktiv. Da der skulle stemmes om aftalen, valgte ingen medlemmer af hovedbestyrelsen at stemme imod. Dog valgte tre personer at undlade at stemme og dermed tage stilling til den aftalte forsøgsordning om et supplerende akkordsystem baseret på tid.

- Aftalen er et meget flot stykke arbejde, og vi siger også ja til det forhandlede resultat. Det er positivt at uenighederne med arbejdsgiverne er ryddet af bordet, så vi igen kan få udviklet vores overenskomster og prislister, siger Thomas Christensen, der er formand for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer i kreds Nord-Midtjylland.

Også kredsformanden for medlemmerne i kreds Sydjylland-Fyn, gav den indgåede aftale fuld opbakning.

- Det er et klart ja til aftalen fra os i Kreds Sydjylland-Fyn. Vi har drøftet aftalen indgående, og synes det er en rigtig fin aftale. Derfor bakker vi også op om det forhandlede resultat, siger kredsformand Jørgen Jakobsen fra Kreds Sydjylland-Fyn.

Aftale styrker prislisten
Inden aftalen var til godkendelse i Blik- og Rørarbejderforbundets Hovedbestyrelse var den blevet debatteret i forbundets forretningsudvalg og i gruppen af opmålere. Begge steder var der opbakning til at indgå en aftale om en forsøgsordning på et akkordsystem baseret på tid.

- Det havde været bedst, hvis vi bare kunne arbejde videre med Rørprislisten. Sådan er situationen bare ikke, så jeg ser det her som en oplagt mulighed for, at vi igen kommer til forhandlingsbordet og får mulighed for at modernisere og udviklet vores prislister. Jeg mener, at aftalen er med til at styrke vores Rørprisliste, siger Esben Malling fra kreds Sjælland-Bornholm, der har mangeårig erfaring som opmåler og dermed et indgående kendskab til prislisten.

Også repræsentanterne fra kreds København bakkede op om den indgåede aftale. Her blev det især fremhævet, at aftalen åbner op for, at parterne på VVS-området igen kan forhandle aftaler på plads, som vil være til gavn for alle medlemmer.

- Med aftalen bliver det igen muligt at indgå aftaler vi kender, og derfor stemmer vi ja til aftalen i kreds København. Det er en rimelig pris for, at vi igen kan forhandle de aftaler på plads til glæde for alle medlemmer. Vi skal jo huske, at vi jo ikke rigtig fået noget med hjem til medlemmerne ved de seneste tre overenskomstforhandlinger, siger kredsformanden for kreds København, Henrik Juul Rasmussen.