Søgefelt

Onsdag 20/03 2019

Danmark har skåret 9 mia. kr. på uddannelse siden 2015

Omprioriteringsbidraget på uddannelser betyder, at vi gradvist investerer mindre i uddannelse hvert år. I 2019 er der skåret over 3 mia. kr. i bevillingen til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sammenlignet med 2015.

Landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er omfattet af omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året. Det betyder i praksis, at der hvert år skæres 2 pct. af bevillingen i forhold til sidste år. Dertil kommer besparelser som følge af indkøbsprogram, udbudsloven og en række øvrige politiske aftaler.

En besparelse på 2 pct. lyder måske beskeden, men når den fortsætter over flere år, bliver det til et fald i bevillingen til uddannelser i milliardklassen. I 2019 er bevillingen til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser således mere end 3 mia. kr. lavere end i 2015, som du kan se på figur 1 til højre

Omprioriteringsbidraget og diverse besparelser fortsætter i udgangspunktet frem mod 2021, hvor bevillingen vil være skåret med over 4 mia. kr. sammenlignet med 2015.  I 2022 har regeringen lagt op til, at omprioriteringsbidraget skal fordeles inden for uddannelsessektoren. Uddannelsesinstitutionerne skal fortsat finde besparelsen, men da pengene føres tilbage, tæller det ikke med som en nedskæring i denne opgørelse.

Tallene viser, hvordan bevillingen til ungdoms- og videregående uddannelser gradvist bliver beskåret. Konsekvensen er, at der over årene investeres mindre i uddannelse, end der ville være gjort uden nedskæringerne.

For 2019 alene betyder nedskæringerne en besparelse på 3,3 mia. kr. over hele året. Det svarer til, at der spares 9 mio. kr. om dagen sammenlignet med bevillingsniveauet i 2015.

I perioden 2015-2018 er der sammenlagt brugt 5,4 mia. kr. mindre, end der ville være blevet gjort uden nedskæringerne siden 2015. Når indeværende år er omme, har nedskæringerne ført til en samlet besparelse på uddannelse på næsten 9 mia. kr. akkumuleret i perioden 2015-2019, som du kan se på figur 2 til højre.

Hvis de planlagte besparelser fortsætter, vil vi i 2022 have investeret ca. 21 mia. kr. mindre i uddannelse som følge af nedskæringerne siden 2015.

 

Du kan følge nedskæringstælleren på www.nedskæringer.dk


 

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt