Top menu

OK 2017: Ja til nye overenskomster

1121

Et snævert flertal af medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet på 51,7 procent har stemt ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne. Høj stemmeprocent viser opbakning til den danske model.

Både de ansatte på VVS-området og landets skorstensfejere bakker op om resultatet af overenskomstforhandlingerne. Hele 48,9 procent af medlemmerne har deltaget i afstemningen og det er den højeste stemmedeltagelse i 13 år. 
 
Samlet valgte 51,7 procent af medlemmerne at følge hovedbestyrelsens anbefaling og stemme ja til henholdsvis forligsmandens mæglingsforslag på VVS-området og overenskomsten for skorstensfejere. 
 
På skorstensfejerområdet viste medlemmerne stor opbakning til resultat af overenskomstforhandlingerne. Således valgte hele 81,6 procent af medlemmerne at stemme ja til urafstemningen. Stemmeprocenten blandt skorstensfejerne var 42,2 procent, hvilket er lidt lavere end ved de foregående urafstemninger.
 
Som følge af sammenbruddet i forhandlingerne mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og arbejdsgiverne i Tekniq, blev VVS-området omfattet af forligsmandens mæglingsforslag. Hele 3.784 VVS-medlemmer i afstemningen, hvor et snævert flertal på 50,2 procent stemte ja til forligsmandens mæglingsforslag. 
 
- Vi glæder os over, at så mange medlemmer har deltaget i afstemningen. Det viser et stærkt sammenhold og engagement blandt medlemmerne og at den danske model fungerer. Samtidig er vi også glade for opbakningen af det samlede resultat, siger forbundsformand Max Meyer. 
 
Stærkt sammenhold
Han noterer sig, at en stor andel af medlemmerne har stemt nej til forligsmandens mæglingsforslag. 
 
- Det er et signal, som vi er opmærksomme på. Det vi hører fra medlemmerne er modstand mod systematisk overarbejde, men også at mange har valgt at stemme nej i protest mod arbejdsgiverne i Tekniqs metoder og ageren under forhandlingerne. Det er medlemmerne meget utilfredse med og det har vi forståelse for, siger Max Meyer.
 
Han ser den høje stemmeprocent og stærke engagement som en oplagt løftestang til de kommende lønforhandlinger ude i virksomhederne. 
 
- Beskæftigelsen er i top og det er virksomhedernes indtjening også. Det stærke sammenhold mellem medlemmerne skal derfor også bruges til at forhandle nogle gode aftaler hjem lokalt. Det er også en del af den danske model og spillereglerne på det danske arbejdsmarked, lyder det fra forbundsformand Max Meyer. 
 
Det samlede resultat på det private arbejdsmarked stemte hele 56,5 procent ja til deres nye overenskomster, mens 43,5 pct. stemte nej. Stemmeprocenten på tværs af alle forbund var på hele 51,8 procent.
 
Se hovedpunkterne i mæglingsskitsen her…
Se hovedpunkterne i den nye overenskomst på skorstensfejerområdet her…
Se det samlede afstemningsresultat her...