Top menu

OK 2017: Ny overenskomst med Dansk Byggeri styrker indsatsen mod social dumping

Dato: 13/03-2017
1098

Indsatsen mod social dumping er styrket i den overenskomst, som Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet har lavet med Dansk Byggeri.

Mandag eftermiddag nåede Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal til enighed med Dansk Byggeri om en ny overenskomst. Aftalen følger i hovedtræk forliget på industriens område, og indeholder udover en række stigninger i lønnen også nyt værktøj mod social dumping. 

Det bliver skrevet ind i overenskomsten, at hovedentreprenøren har en opgave i at sikre, at deres underentreprenører også overholder overenskomsten. Samtidig skal virksomheden på foranledning af tillidsmanden eller den faglige organisation give oplysninger om brugen af underentreprenører og hvilke.
 
Forliget indeholder på lønsiden pæne stigninger på løn og prislister, et markant løft af arbejdsmiljøindsatsen og nye muligheder for efter- og videreuddannelse.
 
Der er en tradition for, at byggeriet får de samme stigninger på mindstelønnen, som de får forhandlet hjem i industrien. Sådan er det også i år, hvor mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år. 
 
De vigtigste elementer i den nye overenskomst med Dansk Byggeri: 
  • Mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år.
  • SH-satserne stiger med to procent over de næste tre år.
  • Ret til fuld løn under forældreorlov.
  • Bedre sikring ved barns første sygedag.
  • Ret til seniordage.
  • Bedre oplysning om muligheden for at læse videre med udgangspunkt i en erhvervsuddannelse.
  • Ret til at få oplysninger om underentreprenører til virksomheder med overenskomst.
  • Fælles informationsmøder for udenlandske virksomheder og deres medarbejdere der er nye på det danske arbejdsmarked.
  • Hovedentreprenører får et ansvar for deres underentreprenørers overholdelse af overenskomsten.
  • Værktøj til at løndannelsen i højere grad tager udgangspunkt i kompetencer frem for i mindstelønnen - uanset hvilket land man kommer fra.

Med den seneste aftale har Blik- og Rørarbejderforbundet indgået nye overensomster med Dansk Industri, Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk & Industri, Dansk Byggeri og Skorstensfejerlauget. Dermed er det kun VVS-overenskomsten med Tekniq, som endnu ikke er forhandlet på plads.