Top menu

OK 2017: Enighed om ny overenskomst for skorstensfejerne

1097

Bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og forbedringer af lønnen er hovedpunkterne i skorstensfejernes nye 3-årige overenskomst, som Blik- og Rørarbejderforbundet har indgået med arbejdsgiverne i Skorstensfejerlauget.

Efter langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen lykkedes det Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Skorstensfejerlauget at blive enige en ny treårig overenskomst.
 
I sidste uge forsøgte parterne uden held at forhandle en ny overenskomst på plads. Men efter knap et døgns forhandlinger stod forhandlingerne stille, og parterne måtte forhandle videre i Forligsinstitutionen. 
 
Her lykkedes det at opnå et resultat, som både giver forbedringer af lønnen og tilgodeser, lærlinge, børnefamilier og ældre medarbejdere. Derudover er parterne også enige om, at forbedre reglerne i tilfælde af uberettiget afskedigelse. 
 
Hovedpunkterne i aftalen er:
  • Lønstigning på henholdsvis 1,6 – 1,7 og 1,8 procent over tre år. 
  • Fuld løn under forældreorlov i 5 uger.
  • Oprettelse af Fritvalgskonto/ordning, som stiger til 2 procent over tre år.
  • Indførelse af seniorordning.
  • Alle satser stiger årligt med 1,6 procent i overenskomstperioden.
  • Bedre forhold ved barns sygdom.
  • Forbedringer til lærlinge med børn.
Aftalen omfatter ikke skorstensfejerne i København, som er ansat under andre vilkår. Forhandlingerne om denne del af overenskomsten er aftalt til at starte onsdag den 15. marts.