Top menu

OK 2017: Forhandlinger fastsat i Forligsinstitutionen

Dato: 11/03-2017
1096

Forhandlingerne om nye overenskomster for både VVS-området og for skorstensfejere er gået i hårdknude, og parterne er gået hver til sit. Forligsmanden har nu indkaldt til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Først var det forhandlingerne for skorstensfejerne, som gik i hårdknude tidlig torsdag morgen. Og natten til fredag stod det klart, at Blik- og Rørarbejderforbundet og Tekniq heller ikke kunne blive enige om nye overenskomster på VVS-området. Sammenbruddet på de to overenskomstområder betyder, at de videre forhandlinger vil foregå i Forligsinstitutionen under ledelse af Ole Hasselgaard.
 
På skorstensfejerområdet måtte Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget efter 22 timers forhandlinger erkende, at de ikke kunne komme videre. Sammenbruddet skyldes, at arbejdsgiverne ikke ønsker at lade området blive tilsluttet Hovedaftalen, ligesom parterne også stod langt fra hinanden på de sociale områder. 
 
Forligsmand Ole Hasselgaard har indkaldt parterne til nye forhandlinger søndag den 12., marts kl. 11.00 i Forligsinstitutionen i København. 
 
Dagen efter at parterne på skorstensfejerområdet gik hver til sit, brød forhandlingerne sammen på VVS-området. Den altoverskyggende uenighed mellem de lønmodtagerorganisationer, Blik- og Rørarbejderforbundet samt Dansk Metal, og arbejdsgiverne i Tekniq, handler om arbejdsgivernes krav til ændringer af Rørprislistens generelle bestemmelser. Det krav ønsker de indfriet inden de er villige til at indgå en samlet aftale på overenskomsten for området. 
 
Forhandlingerne om VVS-overenskomsten, som omfatter omkring 1.000 virksomheder med 11.000 medarbejdere, har forligsmanden fastsat til at fortsætte fra mandag den 13, marts kl. 14.00 i Forligsinstitutionen.
 
Følg OK-forhandlingerne her på siden og på forbundets side på Facebook...