Top menu

OK 2017: Forhandlingsudvalget i arbejdstøjet

Dato: 04/03-2017
1088

Forhandlingerne på VVS-området har været i venteposition. Nu går forhandlingerne snart ind i den afgørende fase, og forhandlingsudvalget er derfor samlet her i weekenden.

I januar startede overenskomstforhandlingerne på VVS-området. Men selv om Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal løbende har været i dialog med arbejdsgiverne i Tekniq, er forhandlingerne ikke nået ind i den afgørende fase. 
 
Det skyldes blandt andet, at parterne har afventet resultaterne på andre overenskomstområder, da de vil give et fingerpeg om, hvad der er muligt at blive enige om.
 
De seneste dage er transportområdet blevet enige om en ny overenskomst, og forhandlingerne på elektrikerområdet og de øvrige byggeområde er også nået et punkt, hvor parterne enten bliver enige eller går hver til sit. Dermed ser det ud til, at forhandlingerne på VVS-området for alvor går løs i nær fremtid. 
 
I weekenden den 4. og 5. marts er det fælles forhandlingsudvalg for Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal derfor samlet. Dels for at blive opdateret på forhandlingerne på de andre overenskomstområder, og for at finde løsninger på de områder, hvor forhandlingerne forventes at blive svære. 
 
- Selv om tingene har stået stille, er vi fortsat meget optimistiske. Det går rigtig godt i VVS-branchen og når virksomhederne tjener gode penge, bør det også være muligt at lave en fornuftig og velafbalanceret aftale, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet. 
 
Han ønsker ikke at løfte sløret for de konkrete drøftelser, som forhandlingsudvalget arbejder med. Men kigger man på forhandlingerne i 2012 og 2014, er Rørprislistens bestemmelser og regulering af satser nok blandt de områder, som kan give anledning til uenigheder. 
 
- Det vil jeg ikke afvise. Vi betragter overenskomsten som en helhed, hvor de handler om at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Det gælder både timelønnede og dem, som arbejder på akkord, siger Max Meyer. 
 
Den 1. marts udløb overenskomsterne på det private arbejdsmarked, og forhandlingerne er dermed underlagt Forligsinstitutionen. Forligsmand Ole Hasselgaard har valgt at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i to uger, så parterne har frem til den 14. marts at nå frem til en aftale om en ny overenskomst.
 
Lykkedes det ikke parterne på det private arbejdsmarked at blive enige om nye overenskomster inden denne dato, kan forligsmanden vælge at udskyde en eventuel konflikt i yderligere to uger.