Top menu

OK 2017: Ny overenskomst for ansatte VVS’ere hos Arbejdsgiverne

1084

Bedre pension til lærlinge, bedre muligheder for efteruddannelse, seniorfridage og stigninger på Fritvalgskontoen er hovedpunkterne i den nye 3-årige overenskomst, som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og 3F har lavet med Arbejdsgiverne.

Parterne er enige om en ny overenskomst med Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk & Industri), som i store træk følger forliget på industriens område.

Dermed kan de knap 12.000 ansatte på 2.000 små og mellemstore industri-, maskin-, smede- og vvs-virksomheder se frem til forbedringer, når det gælder blandt andet efteruddannelse, seniorordninger, forældreorlov, børns sygdom og vikararbejde samtidig med, at der generelt bliver ekstra penge til alle grupper.

- Aftalen giver VVS’ere og øvrige faggrupper under overenskomsten med Arbejdsgiverne, en række forbedringer af overenskomsten. Det er bedre uddannelsesmuligheder, bedre vilkår for børnefamilier, seniorfridage og et løft i indbetalingerne til Fritvalgskontoen, siger forbundssekretær Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Han repræsenterede Blik- og Rørarbejderforbundet i forhandlingerne, og roser særligt den gode stemning mellem parterne.

- Når viljen til at forhandle og finde løsninger er til stede hos begge parter, så bliver der også skabt resultater. Det smittede også positivt af på stemningen underforhandlingerne, og har skabt en ny overenskomst, som begge parter kan være tilfredse med. Samtidig giver aftalen også plads til, at tillidsrepræsentanterne og medlemmerne kan forhandle ekstra hjem ved de lokale lønforhandlinger, siger Stig Søllested.

Han finder det desuden positivt, at Arbejdsgiverne accepterede bedre pensionsforhold til lærlinge i bestræbelser på at tiltrække flere unge til branchen.

- Arbejdsgiverne yder i forvejen en god indsats på dette område. Og derfor er positivt, at aftalen også giver mulighed for at få uddannet flere faglærte til branchen, siger han.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

  • Mulighed for aftalt uddannelse betalt via AL Efteruddannelse (kompetenceudviklingsmidler)
  • Ret til seniorfridage
  • Fuld løn under forældreorlov og 2 børneomsorgsdage betalt via Fritvalgskontoen
  • Indbetalingen på Fritvalgskontoen stiger fra 2% til 4% over de tre år
  • Mulighed for systematisk overarbejde
  • Større fleksibilitet ved indgåelse af aftaler omkring arbejdstid
  • Pension til alle lærlinge fra de fylder 20 år
  • Arbejdsgiverne hæfter sig ved, at aftalen er med til at skabe fleksibilitet i de små og mellemstore virksomheder.