Top menu

OK 2017: Ingen glemt i den første overenskomst

Dato: 14/02-2017
1081

Det indgåede forlig på industriens område giver ifølge formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer god medvind til de kommende forhandlinger på andre områder.

Søndag den 12. februar 2017 blev der indgået forlig om en ny overenskomst på industriens område. Aftalen er indgået mellem Dansk Industri og CO-industri og omfatter cirka 230.000 lønmedarbejdere i industrien, heraf 600 medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet. Og ifølge formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer giver den god medvind til de kommende forhandlinger på andre områder. 
 
- Det er et pænt resultat. Der er givet en stigning på minimallønsområdet, og så er det en overenskomst, der tager hensyn til alle fra den yngste lærling til det ældste medlem. Lærlingen får mulighed for arbejdsmarkedspension, den nygifte kan se frem til fuld løn under barsel, og de, der har børn, får to omsorgsdage og bedre mulighed for at passe deres børn, når de er syge.
 
- Alle får mulighed for efteruddannelse, og seniorerne får ret til at bruge pensionsopsparingen til ekstra fridage eller ferie. Det er altså en overenskomst, der kommer alle til gode, og det er vigtigt, at der tages hånd om vores medlemmer, som alle skal være længere på arbejdsmarkedet, siger formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer, som har været med i forhandlingerne, der tog en slutspurt fra lørdag den 12. februar klokken 14.00 frem til offentliggørelsen 24 timer efter. 
 
Max Meyer mener, at der er flere gode takter, som skal spille videre i de forhandlinger, der nu går ind i en mere afgørende fase på andre områder. Et emne har formanden for Blik- & Rørarbejderforbundet dog savnet i forhandlingerne for industrien, og det skal på dagsordenen nu. 
 
- Jeg manglede diskussionen om kædeansvar, og hvordan vi bekæmper social dumping. Den diskussion skal løftes i de videre forhandlinger.