Top menu

OK 2017: Uddannelsesløft til ansatte i industrien

Dato: 12/02-2017
1080

Industrien har fået nye 3-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte og vil blandt andet give bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og samtidig generelt sikre flere penge til alle.

De 230.000 ansatte på de danske industriarbejdspladser kan se frem til forbedringer, når det gælder blandt andet efteruddannelse, seniorordninger, forældreorlov, børns sygdom og vikararbejde samtidig med, at der generelt bliver ekstra penge til alle grupper. Det er resultatet efter, at CO-industri og Dansk Industri søndag formiddag indgik forlig om nye overenskomster efter et døgns forhandlinger. Overenskomsterne rækker de næste tre år frem.
 
Derudover er der en række andre forbedringer i den nye overenskomstaftale, som blandt andet er:
  • Ret til seniorordning i op til 32 dage om året
  • Hurtig afklaring af om arbejde udefra er vikar- eller entreprisearbejde
  • Fuld løn under forældreorlov
  • Bedre forhold for vikarer
  • Indførelse af to børneomsorgsdage
  • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og indlæggelse
  • Flere penge på Fritvalgs Lønkontoen, lærlingeløn og overarbejdssatser m.v.
Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.
 
Overenskomstaftalerne bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.