Søgefelt

Torsdag 28/04 2016

Arbejdstilsynet i aktion for bedre sikkerhed på byggepladser

111 gange måtte Arbejdstilsynet gribe ind med strakspåbud eller forbud, da tilsynet senest aflagde 71 byggepladser besøg som led i en landsdækkende aktion for bedre sikkerhed i byggeriet. Ved aktionen blev der besøgt større nybyggerier og renoveringsopgaver.

Baggrunden for aktionen er, at der desværre fortsat udføres for meget farligt arbejde i byggeriet, og at der årligt sker omkring 1000 alvorlige ulykker i branchen.
 
På aktionen var der bl.a. fokus på nedstyrtningsfare og risiko for fald og snublen, som traditionelt fører til mange alvorlige ulykker i byggeriet. Navnlig var der mange steder, hvor de ansatte ikke var sikret ordentligt mod at falde ned fra højden. Ikke mindre end 45 gange måtte Arbejdstilsynet udstede strakspåbud eller forbud på grund af nedstyrtningsfare for de ansatte.
 
Arbejdstilsynet havde i forbindelse med aktionen desuden fokus på fælles foranstaltninger og bygherres pligter. I ni tilfælde udløste det strakspåbud, fordi sikkerheden på byggepladsen ikke var koordineret godt nok. 
 
Fakta om aktionen
Arbejdstilsynet gennemførte tirsdag en landsdækkende tilsynsaktion på større byggepladser. Ved aktionen var der særligt fokus på ulykkesfarer og andre farlige arbejdsmiljøproblemer, fx asbeststøv.  Der blev navnlig kigget efter de risici, der er årsag til flest alvorlige ulykker med langt sygefravær på mere end tre uger. Det drejer sig om:
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt