Top menu

Tilløb til ny branchevejledning for skorstensfejere

Dato: 04/01-2016
925

Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget har startet drøftelserne om en revideret udgave af Branchevejledning for skorstensfejerarbejde.

Trods de senere årtiers øgede fokus på arbejdsmiljøet i skorstensfejerbranchen, er antallet af alvorlige ulykker fortsat alt for højt. 
 
Lovgivningen er på flere områder også løbet fra den branchevejledning, som efter mange års tilløb, trådte i kraft i 2008.
 
Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Skorstensfejerlauget har derfor startet drøftelserne om en ny og revideret branchevejledning for arbejdsmiljøet i den ulykkesramte branche.
 
- Arbejdsmiljøet er blevet skærpet på flere punkter, og det skal skorstensfejerbranchen også efterleve. Derfor er det nødvendigt med en ny og revideret vejledning, og det er vi i branchen også enige om, siger Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet. 
 
Krav om faldsikring 
Processen med en revideret udgave blev for alvor skudt i gang, da Arbejdstilsynet gav et såkaldt ”strakspåbud” i forbindelse med fejning af en skorsten. Og det selv om den pågældende skorstensfejer fulgte retningslinjerne i branchevejledningen. 
 
- Arbejdstilsynet kræver faldsikring i forbindelse med selve fejningen af skorstenen, da begge hænder er i brug. Det giver god mening, og det skal der naturligvis tages højde for i den nye udgave, forklarer Søren Schytte.
 
Han forventer desuden også, at hygiejneforanstaltninger på det faste mødested bliver et område, som skal præciseres nærmere i den fremtidige vejledning.
 
Ingen accept fra AT
En anden og mindst lige så alvorlig grund til at få revideret Branchevejledningen for skorstensfejerarbejde er, at den nuværende udgave aldrig formelt er blevet accepteret af Arbejdstilsynet.
 
- Det har til vores store forundring vist sig, at Arbejdstilsynet havde indsigelser til nogle af billederne i vejledningen. Den information nåede dog aldrig frem til hverken os eller arbejdsgiverne, så det skal vi også huske at få ændret, forklarer Søren Schytte.
 
Der er endnu ikke sat dato på, hvornår den reviderede udgave af Branchevejledning for skorstensfejerarbejde forventes klar.