Top menu

Dagpengeudspil er små skridt i den rigtige retning

Dato: 21/10-2015
876

På den ene side bakker Blik- og Rørarbejderforbundet op om Dagpengekommissionens anbefalinger til et nyt dagpengesystem, der skaber større tryghed og retfærdighed for ledige. På den anden side er forbundet utilfreds med, at det er de ledige, som selv skal finansiere forbedringerne.

Dagpengekommissionen har efter 16 måneders arbejde fremlagt sine anbefalinger til et ”nyt og mere tidssvarende dagpengesystem”. I Blik- og Rørarbejderforbundet er udspillet fra dagpengekommissionen blevet nærlæst, og næstformand Henrik W. Petersen er grundlæggende tilfreds med udspillet. 
 
- Forslagene indeholder nogle forbedringer, som er skridt i den rigtige retning. Vi har hele tiden efterlyst en løsning, hvor færre falder ud, og hvor der er bedre muligheder for at genoptjene retten til dagpenge. De ønsker ser ud til at blive indfriet, og det er vi tilfredse med, siger Henrik W. Petersen.
 
Dagpengeperiode kan forlænges
Dagpengekommissionen anbefaler også en ordning, hvor der bliver mulighed for at forlænge perioden på dagpenge ud over de to år, som er gældende i dag. Det kan gøres ved, at man tager korterevarende job undervejs i ledighedsperioden, og på den måde forlænger dagpengeperioden med op til et helt år.
 
Hidtil har det været sådan, at hvis man som ledig har haft to dages arbejde og tre dages ledighed i løbet af en uge, så har det kostet en hel uges dagpengeret, fordi opgørelsen er sket på ugebasis. Dagpengekommissionen foreslår i stedet en ordning, hvor de timer, man arbejder, indsættes på en personlig beskæftigelseskonto efter et princip, hvor én måneds arbejde giver ret til to måneder ekstra på dagpenge. 
 
- Det er et forslag, som giver god mening. Mens lønmodtagerne i dag reelt bliver straffet for at tage et arbejde, så her er der tale om en betydelig forbedring, der samtidig kan medvirke til, at færre falder ud af systemet, siger Henrik W. Petersen.
 
Usolidarisk finansiering
Mens der er flere fornuftige tiltag i Dagpengekommissionens udspil, stopper tilfredsheden, hvad angår finansieringen af det nye system. Således foreslår Dagpengekommissionen, at der indføres to dage uden dagpenge (karensdage) hvert kvartal for ledige, der ikke arbejder undervejs i ledighedsperioden, ligesom dagpengesatsen for ny-udlærtes også forringes kraftigt. 
 
Den foreslås nedsat fra 82 til 78 procent af maksimal dagpengesats, hvilket Blik- og Rørarbejderforbundets næstformand også har meget svært ved at se rimeligheden i.
 
- Vi er dybt uenige i de to forslag, hvor det igen er de arbejdsløse, der skal betale regningen for et mere retfærdigt dagpengesystem. Vi ved godt, at Dagpengekommissionen fik til opgave at finde en løsning, som ikke koster flere penge. Omvendt skal vi heller ikke glemme, at ledige i forvejen har betalt en kæmpe regning, da dagpengeperioden blev halveret tilbage i 2010. Derfor mener vi, at politikerne må se bort fra de to forslag og på anden måde skaffe de nødvendige midler til forbedringer af dagpengesystemet, siger næstformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.  
 
Du kan læse hele hovedrapporten om Dagpengekommissionens samlede anbefalinger HER…

På den ene side bakker Blik- og Rørarbejderforbundet op om Dagpengekommissionens anbefalinger til et nyt dagpengesystem,...

Posted by Blik og Rør - I forbund med fremtiden on 21. oktober 2015