Top menu

6.000 har mistet dagpengene på fem måneder i 2015

Dato: 10/06-2015
820

Ny opgørelse fra AK-Samvirke viser, at ca. 1.200 ledige pr. måned har mistet dagpengene til og med maj i 2015. Antallet af ledige, der mister arbejdsmarkedsydelsen, fortsætter med at stige.

I løbet af de fem første måneder af 2015 har godt 6.000 ledige mistet dagpengene. Dermed er antallet af ledige, der har mistet dagpengene siden 1. januar 2013 oppe på ca. 56.600 personer. Antallet skal ses i forhold til grundlaget for dagpengereformen, hvor forudsætningen var på 2-4.000 ledige pr. år.
 
Det er dog usikkert hvor stor en andel af de 56.600, der er kommet i arbejde igen. Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som viser, hvad der er sket med de ledige, der har mistet dagpengene, er fra november 2014.
 
Flere ledige mister arbejdsmarkedsydelsen
Den syv måneder gamle opgørelse fra STAR viser, at godt en fjerdedel er kommet i arbejde igen og at lige under hver tiende står helt uden forsørgelse på daværende tidspunkt. Det er AK-Samvirkes vurdering, at antallet, der står uden hverken indkomst eller ydelse, er steget betydeligt siden STARs seneste opgørelse.
 
- Antallet af ledige, som hverken har en indkomst eller får en ydelse, er steget. Men problemet er, at vi ikke længere har opdaterede tal, så vi kan ikke med sikkerhed sige hvor mange det drejer sig om, siger Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke og fortsætter:
 
- Vi kan med sikkerhed konstatere at antallet af ledige, der mister dagpengene, fortsat ligger på omkring 1.200 pr. måned. Vi kan også se at antallet, der mister deres arbejdsmarkedsydelse er støt stigende. Omkring 2.500 har siden januar i år mistet deres midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
 
7.200 har i alt mistet arbejdsmarkedsydelsen 
Samlet set har i alt 7.200 personer mistet den midlertidige arbejdsmarkedsydelse siden januar 2014. De nyeste tal for, hvor mange personer der modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, er fra december 2013. Her var 13.886 på ydelsen og de vil alle i løbet af 2015 miste ydelsen igen, hvis de ikke kommer i beskæftigelse igen inden.