Søgefelt

Onsdag 13/05 2015

Ny inspiration til det lokale arbejde

En dag med gode drøftelser, debat og erfaringsudveksling var menuen, da formændene for landets afdelinger var samlet til konference.

Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i de lokale afdelinger i Blik- og Rørarbejderforbundet. Afdelingerne er meget forskellig i størrelse, ligesom afdelingerne oftest drives af frivillige uden for deres normale arbejdstid. 
 
I maj var landets afdelingsformænd samlet til konference, hvor hovedparten af tiden gik med at udveksle erfaringer og idéer til, hvordan aktivitetsniveauet kan øges i afdelingerne. 
 
- Vi havde en rigtig udbytterig dag. Der var ingen tvivl om, at alle enten fik nogle nye idéer med hjem eller blev inspireret til nogle nye aktiviteter hjemme i afdelingerne, siger Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet. 
 
Han havde i planlægningen af dagens program havde lagt stor vægt på, at der var tid og plads til at dele erfaringer på tværs af afdelingerne. Blandt oplægsholderne var der derfor udvalgt repræsentanter for afdelinger med et højt aktivitetsniveau, og afdelinger, som lige havde stået for en større udskiftning af bestyrelsen. 
 
- Det viser det store spænd af udfordringer, som de har i afdelingerne. Målet er, at hver afdeling finder et aktivitetsniveau, som passer til medlemmernes forventninger, forklarer Stig Søllested, som med tilfredshed konstaterer, at flere og flere afdelinger planlægger og afholder aktiviteter i fællesskab.  
 
Debat om social dumping 
Social dumping er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. Derfor var forfatter og folketingskandidat Mattias Tesfaye (S) inviteret til at deltage i debat om unfair konkurrence og beskæftigelsespolitikken forud for det kommende valg til Folketinget. 
 
Særligt den nuværende regeringens tøven med at indføre kædeansvar blev debatteret flittigt, og her var Mattias Tesfaye klar i sin udmelding om, hvad han vil arbejde for, hvis han bliver valgt.
 
- Der er ingen tvivl om, at kædeansvar er et rigtig godt middel i kampen mod social dumping. Det viser erfaringerne fra 11 andre europæiske lande, og derfor er det selvfølgelig også noget, som bør indføres i Danmark, slog den socialdemokratiske kandidat fast foran afdelingsformændene fra hele landet.
 
 

Onsdag var afdelingsformændene samlet til konference i Blik- og Rørarbejderforbundet.Det var en dag med inspirerende...

Posted by Blik og Rør - I forbund med fremtiden on 6. maj 2015

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt