Top menu

Valg 2015: Ni principper for nyt dagpengesystem

Dato: 15/04-2015
787

Forringelserne af dagpengesystemet har sat den danske flexicurity-model under pres og kastet alt for mange ud i økonomisk usikkerhed. Det mener LO og FTF, der derfor melder sig på banen med ni principper, som den kommende regering bør basere forhandlingerne om et nyt dagpengesystem på.

Langt færre må fremover opbruge deres dagpengeret, det skal være nemmere at genoptjene dagpengeretten, og reglerne skal være mere gennemskuelige. Det er nogle af hovedpunkterne i de ni principper, som den kommende regering ifølge LO og FTF bør lægge til grund for et nyt dagpengesystem. 
 
– Når 14.000 mennesker årligt opbruger deres dagpengeret, går det alvorligt ud over den tryghed, der er en afgørende forudsætning for vores fleksible arbejdsmarked. Der er brug for et nyt dagpengesystem, der i langt højere grad fungerer som et sikkerhedsnet for dem, der i en periode mister deres arbejde, siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey. 
 
Færre må falde ud
Ifølge de to organisationer bør langt færre falde ud af dagpengesystemet: Antallet af personer, der opbruger deres dagpengeret, bør ikke være højere end de forventninger, der lå til grund for dagpengereformen i 2010. Da reformen blev vedtaget forventede man, at der årligt ville falde 2-4.000 personer ud.
 
– Hvis folk er blevet arbejdsløse, gælder det om at gøre det så nemt som muligt at holde kontakten til arbejdsmarkedet. Vi kan sikre en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og forhindre mange i at falde ud af systemet, hvis vi indretter reglerne, så ekstra arbejde i højere grad forlænger retten til dagpenge. Derfor bør vi også gøre det mere attraktivt for folk i systemet at tage kortvarige job og projektansættelser, siger LO’s formand Harald Børsting.  
 
Så sent som i 2014 svarede mere end hver tredje lønmodtager i LO og FTF’s store lønmodtagerundersøgelse, at han eller hun var bange for at miste sit arbejde. Også derfor er det afgørende at se genoptjeningskravene efter i sømmene.
 
Attraktivt for alle
Samtidig er det afgørende, at dagpengene fortsat fungerer som et solidarisk forsikringssystem for såvel nyuddannede som andre lønmodtagere uanset ansættelsesform som eksempelvis deltid. Det forudsætter, at både dækningsgraden og reguleringen af dagpengene gør det attraktivt for den enkelte at være medlem.
 
Endelig bør reglerne gøres enklere, så de arbejdsløse har en chance for at forstå dagpengesystemet.
 
LO og FTF’s ni principper for et nyt dagpengesystem:
  1. Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de op mod 14.000 personer, som fremover mister dagpengeretten hvert år. Antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret bør ikke være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010. 
  2. Et nyt dagpengesystem skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere – på tværs af forskellige ansættelsesformer. Alle skal have mulighed for og gavn af at forsikre sig mod arbejdsløshed. 
  3. Det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten i et nyt dagpengesystem. Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. 
  4. Dagpengesystemet skal fortsat bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme, uanset ledighedsrisiko. 
  5. Et nyt dagpengesystem skal gøre det mere økonomisk attraktivt for lønmodtagerne at tage kortvarigt arbejde og deltidsansættelser m.m. 
  6. Dagpengesystemet skal fortsat bygge på klare rådighedsregler, der administreres af arbejdsløshedskasserne, og som sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt. 
  7. Dagpengesystemet skal fortsat være attraktivt for nyuddannede. 
  8. Et nyt dagpengesystemet skal bygge på mere enkle og gennemskuelige regler, så de arbejdsløse kan forstå logikken og konsekvenserne af reglerne. 
  9. Et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart forsikringssystem for alle lønmodtagere. Dækningsgrad og regulering af dagpengene skal bidrage til dette.

 

En række lønmodtagere var tidligt oppe søndag morgen. For at vise, hvad vi kan skabe sammen. Og for at sende en invitation til de 179 politikere, der sidder på Christiansborg lige over for banneret. Vi vil gerne invitere dem til at skabe endnu mere værdi sammen med os. Kh. Lønmodtagerne.

Posted by Sammen skaber vi værdi on 14. april 2015