Få støtte til bedre arbejdsmiljø

Dato: 09/04-2015
783

Det er nu igen muligt at søge støtte til bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Ansøgning om forebyggelsespakker åbnede den 1. april.

Nu er der igen muligt at ansøge om de populære forebyggelsespakker, som giver inspiration til bedre arbejdsmiljø. 
 
Den 1. april blev der igen åbnet op for ansøgninger til alle forebyggelsespakker. Og samtidig er puljen udvidet, idet der er er tilført yderligere 16,5 mio. kroner til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. 
 
Forebyggelsespakker er foruddefinerede indsatser til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning, forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden med konkret beskrevne forløb, som virksomhederne i de særligt nedslidningstruede brancher skal gennemføre. 
 
Ekstra gevinst til bygge- og anlægsvirksomheder
Som noget nyt får alle virksomheder med op til 19 ansatte inden for bygge- og anlægsbranchen tildelt en vejleder fra Arbejdstilsynet, når de søger og gennemfører forebyggelsespakken "Gør sikkerhed til en god vane". 
 
Hidtil har det kun været virksomhederne med op til fire ansatte, som får tildelt en vejleder fra Arbejdstilsynet, der kan bistå virksomhederne med at gennemføre forebyggelsespakken. Men fremover kan alle ansøgerne få glæde af hjælp fra en vejleder fra Arbejdstilsynet.
 
- Evalueringsrapporten om forebyggelsespakkerne fra sidste år viste, at hjælp fra en vejleder fra Arbejdstilsynet er en yderst vigtig faktor for, at forebyggelsespakkerne virker. Derfor er fonden glad for at tilbyde en vejleder fra Arbejdstilsynet til alle ansøgere. Så kan alle ansøgere få et godt udbytte af pakken, siger fondens fungerende daglige leder Randi Stenholt-Jacobsen.
 
Pakken ”Gør sikkerhed til en god vane” er udviklet til tømrer-, murer- og VVS-virksomheder, men andre virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen kan også søge om støtte til pakken, hvis de har mellem 1 og 19 ansatte.