Alt for få arbejdsulykker anmeldes

Dato: 08/04-2015
782

Flere end hver anden arbejdsulykke, der behandles på skadestuen – og som ifølge reglerne burde anmeldes af arbejdsgiveren – bliver det ikke. Det viser ny rapport bestilt af LO.

Ifølge rapporten ”Underrapportering af arbejdsulykker”, udarbejdet af Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning for LO, fremgår det, at hele 56 procent af de arbejdsulykker, der behandles på skadestuen, og som er så alvorlige, at de afstedkommer mindst én dags sygefravær udover tilskadekomstdagen, ikke anmeldes, selv om arbejdsgiverne har pligt til at gøre det. 
 
– Og vi taler ikke kun om småskader men om alvorlige skader som knoglebrud, ætsninger og fx alvorlige rygskader. Det er helt afgørende, at skaderne anmeldes, så vi ved, hvordan vi fremover undgår dem – og naturligvis så lønmodtagerne sikres mulighed for at få erstatning, når de er berettiget hertil, siger Lizette Risgaard.
 
Arbejdsgiverne skal følge loven 
Hvert år modtager Arbejdstilsynet mere end 40.000 anmeldelser fra virksomheder, hvor der er sket en arbejdsulykke, der har resulteret i mindst én fraværsdag udover tilskadekomstdagen. Hertil skal, som rapporten viser, lægges 56 procent af de arbejdsulykker som behandles på skadestuen, så det årlige ulykkestal reelt er mere end 55.000. Hertil kommer alle de ulykker, hvor medarbejderen i stedet for skadestuen har henvendt sig til sin egen læge, fysioterapeut, kiropraktor eller fx tandlæge, eller slet og ret er blevet hjemme for at pleje sine skader.  
 
– Vi har at gøre med et meget stort mørketal, og derfor foreslår vi, at myndighederne indskærper overfor arbejdsgiverne, at de skal følge loven om anmeldepligt, ligesom skadestuer og praktiserende læger skal mindes om, at også de skal anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, siger Lizette Risgaard.
 
Derudover foreslår LO at forbedre overvågningen af arbejdsulykker ved løbende at kombinere oplysninger fra skadestuer og det officielle anmeldesystem, sådan som man har gjort i det omtalte forsøg i rapporten.
 
Sådan gjorde de    
I rapporten ”Underrapportering af Arbejdsulykker” beskrives, hvordan Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, AMK-Herning, når frem til et mørketal på 56 procent for de skadestuebehandlede arbejdsulykker. AMK-Herning gennemgik sammen med Odense Universitetshospital (Ulykkes Analyse Gruppen) samtlige arbejdsulykker, der blev behandlet på en skadestue og samtidig forårsagede mere end én fraværsdag fra jobbet udover tilskadekomstdagen. Herefter har forskerne sammenholdt tallet med antallet af anmeldelser modtaget hos Arbejdstilsynet, og det viste, at 56 procent af de arbejdsulykker, der burde anmeldes, ikke blev det.  
 
– Jeg håber, at vores rapport vil tjene til inspiration, når man skal i gang med forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker, sådan som Folketinget heldigvis for nylig har vedtaget, siger Lizette Risgaard.
 
Instagram