Søgefelt

Onsdag 25/02 2015

OK 2015: Mere i løn til offentlige ansatte

Der er opnået enighed om nye overenskomster for de offentlige ansatte i staten, regioner og kommuner. Kun de særlige forhandlinger på de forskellige overenskomstområder mangler, inden resultatet sendes til urafstemning.

De offentlige ansatte i stat, kommuner og regioner kan se frem til en lønregulering på mellem 4,5 og 5,4 over de kommende tre år. Og da prisudviklingen ventes at stige med 3,8 procent i samme periode sikres de offentlige ansatte en stigning i reallønnen. 
 
Forud for forhandlingerne på statens område, som først blev forhandlet på plads, ønskede fagbevægelsen indført en mindsteløn for de lavestlønnede på 19.500 kroner om måneden. Det lykkedes ikke, men til gengæld får de lavestlønnet statsansatte mere i pension.
 
I samme aftale blev fædre sikret retten til en ekstra uges forældreorlov med fuld løn, uden at der bliver ændret på moderens rettigheder. Og som noget helt nyt blev parterne enige om, at kigge på det psykiske arbejdsmiljø i staten. Der blev således opnået aftale om etablering af et såkaldt rejsehold, som kan rykke ud, hvis der er dårligt psykisk arbejdsmiljø på en statslig arbejdsplads.
 
Aftalen på statens område blev retningsgivende for de efterfølgende forhandlinger for de ansatte i kommuner og regioner. Dog lykkedes det på disse områder at sikre en lidt højere lønstigning, ligesom der også er aftalt retningslinjer om information til tillidsrepræsentanter, når der udføres vikararbejde. 
 
I de kommende uger skal de faglige organisationer forhandle organisationsaftaler, ligesom de specielle forhandlinger om Håndværkeroverenskomsten, arbejdstidsaftalen, og værkstedsassistentoverenskomsten skal forhandles på plads. Derefter går det samlede resultat til urafstemning hos medlemmerne.
 
Alle de nye overenskomster på det offentlige område gælder frem til den 31. marts 2018.
 
 
Ny overenskomst for ansatte i kommunerne
Ud over lønforhøjelserne på samlet 5,42 procent ligger der flere andre forbedringer i overenskomsten. Hovedpunkterne i aftalen er:
Ny overenskomst for ansatte i regionerne
Ud over lønforhøjelserne på samlet 5,39 procent ligger der flere andre forbedringer i overenskomsten. Hovedpunkterne i aftalen er:
Ny overenskomst for statsansatte
Lønnen for statsansatte stiger 4,5 procent over de kommende tre år. Ud over lønforhøjelserne ligger der flere andre forbedringer i overenskomsten. De mest interessante er:
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt