Søgefelt

Fredag 23/01 2015

Mere fart på lokale netværk

Gode tiltag, erfaringsudveksling og spændende idéer til at styrke det faglige fællesskab mellem kollegerne er blandt de mange emner, som drøftes i nyt lokalt netværk for tillidsrepræsentanter i Næstved.

På arbejdspladser med et stærkt fællesskab blandt kollegerne er glæden ved at gå på arbejde større. Til at understøtte sammenholdet på arbejdspladsen spiller tillidsrepræsentanten ofte en afgørende rolle. 
 
Det er udgangspunktet for de nye lokale netværk af tillidsrepræsentanter, som er etableret i flere afdelinger. Her er tillidsrepræsentanterne samlet, hvor de under opstarten hjælpes i gang med at spore sig ind på de opgaver og udfordringer i de virksomheder, som tillidsrepræsentanterne kommer fra. 
 
Afdelingerne i Esbjerg og Odense var de første på banen, og i januar var 10 tillidsrepræsentanter fra Næstved afdeling samlet til opstart af et nyt lokalt netværk på et 2-dages organiseringskursus. 
 
- Kurset har åbnet mine øjne for en række nye ting. Som tillidsrepræsentant handler det ikke kun om lønforhandlinger. Sammenholdet mellem kollegerne skal styrkes og prioriteres, siger Allan Jørgensen, der er tillidsrepræsentant hos Emil Hansen & Søn i Næstved. 
 
Mange emner på blokken
GPS-overvågning, lønforhandlinger, arbejdsmiljø, planlægning af efteruddannelse og bedre sammenhold mellem kollegerne var blandt de højest prioriterede emner og udfordringer, som blev drøftet indgående på kurset. 
 
Blandt de mange emner skulle deltagerne udvælge nogle indsatsområder, som de skal arbejde videre med, frem til netværket mødes næste gang. 
 
Jens Andersen, der er tillidsrepræsentant hos P.E. Larsen i Præstø, ønsker at bruge de kommende lokale forhandlinger som en velvalgt anledning til at få sat flere emner på dagsordenen mellem kolleger og arbejdsgiver. 
 
- Ud over snakken om løn og ordentlige vilkår for lærlinge vil jeg også bruge anledningen til at drøfte betydningen af et godt sammenhold på arbejdspladsen. Det gælder også arbejdsmiljøet, hvor god orden på arbejdspladsen, kan forebygge ulykker og daglig irritation, siger Jens Andersen, som er tillidsrepræsentant for 13 svende og 4 lærlinge.
 
Dialog mellem kollegerne
Udviklingen i VVS-branchen har medført, at servicesvendene sjældent mødes hjemme i virksomheden, da mange arbejdsopgaver elektronisk modtages og afleveres. 
 
Det stiller nye krav til, hvordan man som tillidsrepræsentant samler kollegerne til møder og sociale arrangementer.
 
- Tidligere mødtes vi altid om fredagen, hvor vi lige sluttede ugen godt af. Sådan er det ikke mere. Folk vil ikke komme for bare at mødes. Der skal være noget konkret at mødes og snakke om, forklarer Allan Jørgensen, som efterlyser nye måder at styrke sammenholdet mellem kollegerne. 
 
- Hvis vi skal have gennemført noget, er det vigtigt, at vi står sammen. Det handler om, at vi i fællesskab taler fagforeningen op, og ikke ned, siger den sydsjællandske tillidsrepræsentant. 
 
Han bakkes op af Jens Andersen, som ikke er i tvivl om vigtigheden af, at de alle kan få glæde af det nye netværk. 
 
- Det har været fint og lærerigt at være samlet. Men skal det her netværk fungere på den lange bane, er det vigtigt, at vi alle er gode til at bruge og hjælpe hinanden, lyder det fra Jens Larsen.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt