Søgefelt

Tirsdag 09/12 2014

27 forslag til at modernisere arbejdsskadesystemet

Et ekspertudvalg er klar med 27 forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kan moderniseres.

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats for folk med arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra et ekspertudvalg, der har offentliggjort en rapport med 27 nye forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres.
 
- Vi anbefaler blandt andet, at erstatningen skal udmåles anderledes, og at de mange aktører bliver bedre til at spille sammen om at hjælpe den enkelte tilbage i et arbejde, som vedkommende kan klare, siger Jørgen Søndergaard, der er formand for ekspertudvalget, i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.
 
Hurtigere afgørelser
Ekspertudvalget anbefaler desuden, at den tilskadekomne får en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor arbejdsgiveren bliver inddraget langt mere end i dag. Eksperterne foreslår også, at erstatningen skal udmåles, så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet, ligesom udvalget peger på, at hurtigere afgørelser af erstatningens størrelse og en tidlig afklaring af den enkeltes muligheder vil være med til at mindske det pres, som mange tilskadekomne oplever, når de venter på at få afgjort deres sag.
 
Ekspertudvalget er nedsat af beskæftigelsesministeren, og Henrik Dam Kristensen har modtaget rapporten på regeringens vegne.
 
Trepartsdrøftelser 
- Alt for mange mennesker bliver holdt ude af arbejdsfællesskabet, fordi vi ikke er gode nok til at hjælpe dem i gang efter en skade eller en ulykke. Derfor er det godt, at ekspertudvalget foreslår nye veje, der kan hjælpe flere tilskadekomne tilbage i arbejde, siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) i pressemeddelelsen.
 
Beskæftigelsesministeren vil indlede drøftelser med arbejdsmarkedets parter i begyndelsen af 2015 i håb om at skabe et mere moderne og smidigt arbejdsskadesystem.
 
Læs ekspertudvalgets rapport: Et moderne arbejdsskadesystem – Anbefalinger til indsats og erstatning i nedenstående download...
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt