Søgefelt

Torsdag 27/11 2014

Tid til vinterforanstaltninger: Undgå kulde og træk

Du får langsommere reaktioner, nedsat koordination og mindre muskelstyrke, når du arbejder i kulde og træk. Det øger risikoen for arbejdsulykker.

Vinterens sne, sjap og kulde kan være over os, hvornår det skulle være. Derfor er det vigtigt, at der er styr på vinterforanstaltningerne.
Alt for ofte viser det sig, at vinterforanstaltningerne på mange byggepladser ikke lever op til forskrifterne. Blandt andet skal man være opmærksom på risikoen ved arbejde om vinteren, hvor temperaturen er lav som følge af kulde og træk. 
 
Når kroppen afkøles, får man langsommere reaktioner, nedsat koordination og mindre muskelstyrke. Det øger risikoen for arbejdsulykker. Man kan mindske risikoen ved at bruge arbejdstøj, der beskytter mod kulden, ved at begrænse arbejdstiden i kulden og ved at etablere fx inddækning og læskærme ved træk.
 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har derfor udgivet en vejledning med regler for arbejdstemperaturer, hvor arbejdsgiveren har pligt til at udlevere passende arbejdstøj, hvis det ikke er muligt at opvarme bygningen til en passende temperatur.
 
Vejledningen indeholder også konkrete anvisninger til afdækning ved vinterarbejde, ligesom den giver et godt overblik over, hvordan reglerne er for afledning af overfladevand, orienterings- og arbejdsbelysning, snerydning, grusning m.m.
 
Find vejledningen for Vinterforanstaltninger på bar-ba.dk...
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt