Søgefelt

Mandag 10/11 2014

Ny ordning støtter sporskifte for nedslidte medarbejdere

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har lanceret en ny ordning, der støtter sporskifte for medarbejdere, som er i fare for at blive nedslidte på grund af deres arbejde.

Virksomheder og institutioner i særligt nedslidningstruede brancher som fx VVS-branchen kan søge om økonomisk støtte til at hjælpe medarbejdere, der er i risiko for at blive slidt ned på grund af deres arbejde, med at finde en ny jobfunktion.
 
Når en virksomhed søger ’Støtte til sporskifte’, som ordningen hedder, får den en forhåndsreservation. Herefter har lederen og medarbejderen i virksomheden en måned til at sammensætte forskellige aktiviteter, som hver især kan vare op til otte uger og samlet set op til seks måneder. Aktiviteterne kan fx være vejledning, afklaring, efteruddannelse eller praktik i andre virksomheder.
 
Støtte til sporskifte udspringer af en aftale om mere hjælp til ansatte i risiko for nedslidning og vold mellem regeringen, SF og Enhedslisten fra juni 2014. Der er afsat ti millioner kroner til ordningen i både 2014 og 2015 samt syv millioner kroner i 2016.
 
Læs mere om støtte til sporskifte...
 
 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt