Top menu

Nye AT-vejledninger om bygherres ansvar

Dato: 23/10-2014
704

Arbejdstilsynet har netop udgivet fem nye AT-vejledninger om bygherrens pligter. Vejledningerne informerer om de krav, der gælder efter bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter.

De fem nye AT-vejledninger er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse. 
 
De fem vejledninger er:
  1. Bygherres ansvar – hvem, hvor, hvornår (At-vejledning 25.2)
  2. Bygherres ansvar ved store byggeprojekter (At-vejledning 25.3)
  3. Bygherres ansvar ved mellemstore byggeprojekter (At-vejledning 25.4)
  4. Bygherres ansvar ved små byggeprojekter (At-vejledning 25.5)
  5. Plan for sikkerhed og Sundhed (At-vejledning 25.6)