Top menu

Beskæftigelsesreform: Farvel til aktivering - goddag til uddannelse

Dato: 30/04-2014
647

Regeringen vil skabe en ny beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsløse og sikrer den korteste vej til varig beskæftigelse.

Det skal være slut med tvungen aktivering af ledige på dagpenge. I fremtiden bliver det i stedet lettere for ufaglærte og faglærte at blive opkvalificeret og få mere uddannelse. Det er en af hjørnestenene i beskæftigelsesreformen, som regeringen har fremlagt.
 
Derudover får ufaglærte og faglærte mulighed for at tage seks ugers jobrettet uddannelse på særlige uddannelser eller kurser, som udvælges på positiv lister som værende specielt gunstige for efterfølgende at ende i job.
 
– Vores beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i, at langt de fleste arbejdsløse mest af alt ønsker sig et arbejde. Vi skal sætte den enkelte ledige i centrum – mennesket skal før systemet, og samtidig skal vi sikre en bedre vej til job og en varig plads på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som samtidig varsler et opgør med tvungen aktivering af ledige på dagpenge. 
 
I stedet skal pengene bruges til uddannelse, som skal give arbejdsløse bedre mulighed for at få fast arbejde.
 
– Vi skal have fokus på, hvad der virker for den enkelte ledige og for virksomhederne. Vi skal have en indsats, der ikke umyndiggør, men bringer flere arbejdsløse i varig beskæftigelse, siger Mette Frederiksen.
 
A-kasserne får en styrket rolle
A-kasserne får en styrket rolle frem for de kommunale jobcentre. Med udspillet skal de fleste lediges primære kontakt være med deres a-kasse de første seks måneder. Det er blandt andet a-kasserne, der laver en vurdering af, om den ledige skal være i deres regi eller flyttes til den kommunale indsats.
 
Centralt bliver det også, at de ledige skal kunne behandles forskelligt. F.eks. skal ufaglærte og faglærte have mulighed for at få særlig opkvalificering på de intensive seks ugers kurser allerede fra dag et som ledig.
 
- Samtidig bliver det målrettet til ufaglærte og faglærte, fordi det er der kompetenceløftet er mest påkrævet, siger Mette Frederiksen.
 
I forbindelse med reformen afsættes der omkring en halv milliard kroner til mere ordinær uddannelse, voksenlærlingeordningen og jobrotation.
 
Læs hele udspillet og se faktaark over udspillet i nedenstående filer.