Søgefelt

Torsdag 10/04 2014

Pressemeddelelse: Forslag til vækstinitiativer på bygge- og anlægsområdet

Håndværkerfradraget udløber med udgangen af 2014. BAT-kartellet foreslår i den forbindelse, at håndværkerfradraget, i en kommende vækstpakke, forlænges eller gøres permanent men i en moderniseret form med et mere strategisk sigte.

Udover det standard håndværkerfradrag, som alle over 18 år kan få i dag, så foreslår BAT et forhøjet fradrag hhv. et tilskud i de 4 nedenstående situationer:
  1. Renoveringer som medfører energibesparelser
  2. Renoveringer i forbindelse med huskøb
  3. Renoveringer i udkantsområder. Her foreslår BAT et særligt højt fradrag
  4. Tilskud til renovering inden for den kollektive råderet i alment boligbyggeri
I alle disse arbejder er det naturligvis afgørende, at der bliver svaret skat, hvilket også vil reducere mængden af sort arbejde.
BAT foreslår desuden et moderniseret håndværkerfradrag, som kun kan benyttes i Danmark, dvs. at det ikke kan opnås ved renovering af sommerhuse eller anden fast ejendom i udlandet.
Fradraget kan bruges strategisk på flere områder:
 
Ad. 1. For det første kan fradraget have et grønt sigte. Her kan alle boligejere få et forhøjet fradrag for renoveringer, hvis der er beregnede energibesparelser efter renoveringen. Fradraget skal gælde både selve energirenoveringen og også den efterfølgende finish så som malerarbejde.
 
Ad. 2. For det andet foreslår BAT forhøjet fradrag ved renovering i forbindelse med huskøb. Her vil køber kunne få et forhøjet fradrag, hvis han eller hun vælger at renovere huset i forbindelse med købet. Det vil sætte mere gang i hushandlerne, da køber vil have råd til mere renovering. Hushandler giver i øvrigt i sig selv øget aktivitet og beskæftigelse.
Der er godt 46.000 parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder til salg i øjeblikket, og det vil sætte gang i flyttekæderne, hvis køber har mulighed for et øget fradrag i forbindelse med overtagelse af deres nye bolig. Oveni de 46.000 ejerboliger, der er til salg, kommer sommerhuse, andelsboliger, landejendomme m.v.
 
Ad. 3. Det tredje strategiske sigte kunne være at give et yderligere forhøjet fradrag til boliger i udkants Danmark for derved at tiltrække og fastholde indbyggere i disse områder.
 
Ad. 4. For ikke kun at tilgodese ejere med et Håndværkerfradrag, så foreslår BAT et tilskud til den enkelte lejer i alment boligbyggeri forbindelse med brug af den kollektive råderet. Den enkelte lejer har allerede mulighed for at få håndværkerfradraget i forbindelse med benyttelse af den individuelle råderet, men i praksis er det mere fordelagtigt for lejerne at benytte den kollektive råderet, idet boligselskabet kan optage lån til en lavere rente. Ydermere betaler lejerne af på lånet gennem en huslejeforhøjelse, som videregives til den næste lejer ved fraflytning.
 
Da et boligselskab ikke er skattepligtig og ikke kan give fradraget videre til lejerne foreslår BAT, at hver lejer modtager et tilskud i forbindelse med renovering af deres bolig.
 
For yderligere info: Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT, 40 74 74 75
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt