Top menu

Ny reform for erhvervsuddannelserne på plads

Dato: 25/02-2014
615

Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Og med aftalen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne.

Et bredt flertal af Folketingets partier Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, sikrer nu, at de unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig.

- Jeg vil gerne takke Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti for gode og konstruktive forhandlinger. En bred politisk aftale er det bedste fundament for at fremtidssikre vores erhvervsuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, siger undervisningsminister Christine Antorini om aftalen.

Hovedindholdet i aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne:

 • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
 • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. 
 • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder.
 • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger.
 • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag.
 • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag.
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
 • Fokusering af vejledningsindsatsen.
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10).
 • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
 • Styrkelse af produktionsskolerne.
 • Styrket uddannelsesgaranti.
 • Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser.