Top menu

Ny formand for Blik og RørUngdom

Dato: 12/02-2014
611

Daniel Petersen er ny formand for lærlingene i Blik og RørUngdom. Han vil arbejde for flere aktiviteter for lærlingene og større synlighed på de tekniske skoler.

Hvis det står til Blik og RørUngdoms nyvalgte formand, skal der mere fart på det lokale lærlingearbejde. Særligt indsatsen på landets tekniske skoler skal nytænkes i bestræbelserne på at øge tilslutningen til faget og det faglige arbejde.

- Vi skal være mere synlige på skolerne. De ungdomsansvarlige udfører et godt stykke arbejde med at få lærlingene organiseret og hjælpe med faglige spørgsmål. Næste skridt må være at få afholdt flere lokale aktiviteter på skolerne, og derved gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af Blik og RørUngdom, siger Daniel Petersen.

På lærlingenes årsmøde i Svendborg afløste han Peter Vilcken som formand for Blik og RørUngdom. Til daglig er den 21-årige lærlingeformand i lære som VVS-energimontør hos Bindslev Ny Smedje, som er et mindre VVS-firma i Nordjylland.

Ønsket om flere lokale aktiviteter for lærlingene står højt på landsudvalgets prioritetsliste. For efter ændringen af forbundets struktur, hvor ni kredse blev til fire storkredse, har de øgede afstande lokalt giver nogle udfordringer på lærlingeområdet.

- Vi er hæmmet af geografien. Afstandene i kredsene er for store til, at lærlingearbejdet kan fungere optimalt. Derfor giver det mere mening at koncentrere lærlingearbejdet omkring skolerne, hvor lærlingene er, siger Daniel Petersen, der har været repræsenteret i lærlingenes landsudvalg siden 2012.

På årsmødet i Svendborg vedtog lærlingene en handlingsplan for det kommende års arbejde. Udover større synlighed på skolerne og flere lokale aktiviteter for lærlingene, venter der også en række opgaver til det nyvalgte landsudvalg.

- Vi har brugt meget tid på at udforme og få vedtaget den her handlingsplan, så den har helt klart første prioritet. Det glæder jeg mig til at komme i gang med, lyder det fra lærlingenes nyvalgte formand.