Søgefelt

Fredag 13/12 2013

Herning var første stop for ny arbejdsmiljøkampagne

En fælles arbejdsmiljøkampagne på erhvervsskolerne skal øge kendskabet til og brugen af tekniske hjælpemidler i VVS-branchen. Kampagnens første stop var på teknisk skole i Herning.

Øget brug af tekniske hjælpemidler er en af vejene mod færre arbejdsulykker i vvs-branchen. Derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq taget initiativ til en styrket indsats, som er rettet mod branchens lærlinge på de erhvervsskoler, som udbyder VVS-uddannelsen.

Første stop for den fælles arbejdsmiljøkampagne blev indledt på Herningsholm Erhvervsskole i Herning, hvor ca. 90 elever deltog i arrangementet ”Arbejdsmiljø er noget der kommer os alle ved – også dig!”.

Kampagnedagen er tilrettelagt sådan, at repræsentanter fra de to organisationer fortæller elever og lærlinge på VVS-uddannelsen om alle fordelene ved øget brug af tekniske hjælpemidler, inden de selv får mulighed for at afprøve dem.

- Vi skal vi passe bedre på os selv og hinanden. Alt for mange VVS’ere forlader faget i en tidlig alder, og det skyldes blandt andet arbejdsskader og nedslidning. I branchen er der desværre en forkert holdning til risiko. Især yngre ansatte mellem 18 og 29 år har en tendens til at betragte sig som udødelige og usårlige, og den aldersgruppe har derfor et for højt antal ulykker målt på antal præsterede arbejdstimer, var blandt budskaberne fra Birger Hermansson, der er arbejdsmiljøchef i Tekniq og Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet, til eleverne på Herningsholm Erhvervsskole.

Som en del af den fælles arbejdsmiljøkampagne har elever og lærlinge mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med et bredt udvalg af de mange tekniske hjælpemidler, som allerede i dag findes på markedet.

Det er blandt andet rullestilladser, trappekravlere og løftevogne til blandt andet radiatorer, beholder og andre tunge emner, ligesom der også var fremvisning af stiger og arbejdsbukke. Udstillingerne på erhvervsskolerne er ikke kun forbeholdt elever og lærlinge. Lokale virksomheder i skolernes område er mere end velkommen til at aflægge udstillingen et besøg. 

Arbejdsmiljø er noget der kommer os alle ved – også dig!

Det er farligt at arbejde i VVS-branchen og risikoen for at komme til skade er tårnhøj. Samtidig viser de seneste opgørelser fra Arbejdstilsynet, at udviklingen i antallet af ulykker desværre ikke går den rigtige vej. Derfor er VVS-branchen kommet på Beskæftigelsesministerens sorte liste, og organisationerne i branchen er blevet bedt om at udarbejde handlingsplaner for et mere sikkert arbejdsmiljø.

Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgivernes organisation i Tekniq har i fællesskab været i arbejdstøjet, og sammen er de ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan med en række tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet i VVS-branchen.

Handlingsplanen indeholder tre indsatsområder. Det er:

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt