Top menu

30.700 har mistet dagpengene

Dato: 25/11-2013
577

På ti måneder har 30.700 ledige mistet dagpengene. Alene i oktober mistede knap 1.600 ledige dagpengeretten. Det viser en ny opgørelse fra a-kasserne og AK-Samvirke.

30.700 ledige har på ti måneder mistet dagpengene. Det svarer til, at over 100 ledige hver dag har mistet dagpengeretten siden 1. januar. Det viser en ny opgørelse fra a-kasserne og AK-Samvirke.
 
Dermed ser det samlede antal ledige, der i 2013 vil miste dagpengene, ud til at nå op på over 33.000. Regeringen anslog i deres seneste skøn fra maj måned tallet til 27-32.000.
 
Brug finansloven til at lempe genoptjeningskravet
Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke, kalder opgørelsen forventelig. Han advarer samtidig om, at hvis ikke der bliver ændret på dagpengereformen, vil der også fremover falde uhyggeligt mange ud af dagpengesystemet:
 
- Vores nye prognose viser, at omkring 14.000 ledige det næste år ser ud til ramme det nye toårige dagpengeloft. Og med mindre at der sker en mirakuløs udvikling i beskæftigelsen, vil det være en varig tilstand, siger Verner Sand Kirk og opfordrer:
 
- Brug finanslovsforhandlingerne til at lempe genoptjeningskravet midlertidigt frem til 2015, hvor vi har et resultat fra den kommende dagpengekommission. Ifølge regeringens beregninger, da loven blev vedtaget, vil det højst koste ca. 160 mio. kr. Så i en finanslov er det altså småpenge, vi taler om. Til gengæld kan det redde tusinder af familiers økonomi, hvis man f.eks. halverer genoptjeningskravet.
 
Ufaglærte hårdest ramt
Den faggruppe, der er ramt hårdest af dagpengereformen, er 3F’erne, hvor godt 8.200 har mistet dagpengene indtil videre i 2013.
 
3F’erne udgør 11,9 procent af alle a-kassemedlemmer, men de udgør 26,9 procent af det samlede antal ledige, som har mistet dagpengeretten.
 
Opgørelsen af hvor mange, der har mistet dagpengene foretages på de såkaldte dagpengemåneder. Af administrative årsager er en dagpengemåned fire eller fem uger og dermed forskellig fra en kalendermåned. Oktober dagpengemåned er på fire uger.