Top menu

Præsenteret for falsk akkordaftale

Dato: 01/11-2013
568

Det koster Kjellerup VVS en bod på 10.000 kroner at rette i en aftale om slumpakkord og præsentere den for svendene som en officiel standardaftale.

Det kunne have kostet VVS’erne Ulrik Jørgensen og Lars Klitgaard Hansen kassen, hvis de havde underskrevet den aftale om en slumpakkord, som de var blevet præsenteret for af Kjellerup VVS. Udover en lav pris på arbejdet, havde indehaveren af virksomheden tilføjet nogle afvigelser af overenskomsten i aftalen og efterfølgende præsenteret sedlen som en officiel standardaftale.

Dermed levede aftalen ikke op til overenskomstens krav til en akkordaftale, og beregninger fra Blik- og Rørarbejderforbundet viser således, at såfremt de to østjyske VVS’ere havde accepteret aftalen, ville det have kostet dem 145.000 kroner for knap otte måneders arbejde.

- Det er jo rigtig mange penge, når opgaven ikke var større. Men havde vi underskrevet aftalen, havde vi hængt på den, forklarer Ulrik Jørgensen, der som akkordholder blev præsenteret for aftalen.

Lav pris på arbejdet
Han og Lars Klitgaard Hansen var sat til at stå for VVS-arbejdet på 50 nye ældreboliger i Randers. Opstarten på arbejdet var præget af en del kaos og forsinkelser, og derfor var de to svende allerede godt i gang med opgaven, da de omsider blev præsenteret for en slumpakkordaftale.

- Vi var ikke tilfredse med den sum, som firmaet tilbød. Den var for lav, og derfor forhandlede vi lidt frem og tilbage. Dog uden at blive enige, forklarer Ulrik Jørgensen.

De to svende tog derfor kontakt til en opmåler i fagforeningen. Han kunne med det samme se, at der var noget galt med den fremsendte aftale til slumpakkord. Udover en alt for lav pris havde indehaveren af Kjellerup VVS ændret i teksten på sedlen for slumpakkorder, som er udarbejdet af arbejdsgivernes egen organisation, Tekniq. Han havde blandt andet indregnet zonepenge og andre tillæg med i den samlede pris, og det er et brud på overenskomsten.

Afgjort i Arbejdsretten
Sagen om den ændrede akkordaftaleseddel måtte afgøres i det fagretlige system, og i august blev virksomheden pålagt en bod på 10.000 kroner for brud på overenskomsten.

Men inden sagen var nået så langt, havde de to VVS’ere forsøgt at forhandle sig til en bedre pris, end de 440.000 kroner inklusiv zonepenge, som de var blevet tilbudt for arbejdet af Kjellerup VVS. Det lykkedes ikke, og da Blik- og Rørarbejderforbundets opmåler efterfølgende beregnede en pris uden zonepenge, der lå knap 100.000 kroner højere, valgte Ulrik Jørgensen og Lars Klitgaard Hansen at benytte sig af prislistens værnebestemmelse.

Dermed kunne de forlange at arbejdet blev opmålt og udført efter taksterne i den fælles prisliste.

- Vi kunne jo ikke blive enige om en acceptabel pris. Og da mester samtidig truede os med, at han bare ville sætte andre til at lave arbejdet, måtte vi trække en streg i sandet. Vi havde brugt alt for langt tid på at diskutere frem og tilbage, siger Lars Klitgaard Hansen.

Ekstra timeløn på 67 kroner
Og sådan blev det. Trods virksomhedens modvilje blev de 50 ældreboliger i Randers udført efter bestemmelserne i Rørprislisten. Og da opgaven var afsluttet viste det samlede regnestykke, at de to svende dermed kunne holde en timeløn, som indregnet zonepenge var hele 67 kroner højere, end hvis de havde accepteret firmaets oprindelige tilbud om en slumpakkord.

- Gennem hele forløbet havde vi en god dialog med opmåler og ansatte i fagforeningen. Vi har fået god hjælp, og særligt da bølgerne gik lidt højt var de gode til, at få tingene ind på rette spor, siger de to østjyske VVS’ere.