Top menu

Arbejdsgiverne: VVS’erne skal løbe stærkere og have mindre i løn

Dato: 26/06-2013
511

Det er kraftige forringelser af overenskomsten, som skal gøre VVS-branchen mere konkurrencedygtig. Det fremgår af den visionsplan, som arbejdsgiverene i Tekniq har udarbejdet.

Fagbladet Blik og Rør har fået indsigt i oplægget Vision 2022, som arbejdsgiverne i Tekniq ønsker drøftet med overenskomstparterne i Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. 
Og lad det være sagt med det samme. Oplægget er skræmmende læsning for landets VVS’ere og blikkenslagere. Ifølge arbejdsgiverne i Tekniq er det nemlig kraftige forringelser af overenskomsterne og et opgør med kollektive lønaftaler, som er vejen frem i bestræbelserne på at øge virksomhedernes produktivitet.
 
Fokus på forringelser
Visionsoplægget indeholder en række forudsigelser om, hvordan arbejdsgiverne ser VVS-branchen i 2022. Blandt andet peges der på en række udfordringer, som ifølge oplægget skal løses ved at øge produktiviteten med 50 procent, hæve kompetenceniveauet og ændre branchens image for bedre at være i stand til at tiltrække kvalificeret og veluddannet arbejdskraft.
 
For at nå målene om stærkt forbedret produktivitet i 2022 foreslår visionsoplægget en række forringelser af overenskomsterne. Det skal blandt andet ske ved, at alle ikke skal have samme timeløn, samt at der bliver bedre mulighed for at aftale lokale og individuelle vilkår herunder mulighed for at aftale jobløn, det vil sige løn uden øvre arbejdstid.
 
Desuden skal prislisterne moderniseres, så der opnås et “konkurrencedygtigt prisniveau" og hvor akkord ikke er en ret, men en mulighed. Og endelig skal virksomhederne i højere grad tage ledelsesretten tilbage og ikke overlade den til akkordholdere.
 
Vision eller OK-forhandlinger
Arbejdsgiverne i Tekniq ønsker i løbet af efteråret en fælles drøftelse om Vision 2022 med Blik- og Rørarbejderforbundet og overenskomstparterne fra Dansk Metal. Forbundsformand Max Meyer har allerede tilkendegivet, at forbundet er villige til at indgå i en konstruktiv dialog. 
 
Meget tyder dog på, at Vision 2022 mere er et oplæg forud for næste års overenskomstforhandlinger, end det er et egentligt oplæg til fremtidige initiativer i branchen. Det skyldes dels oplæggets ensidige fokus på forringelser af overenskomsten, men også nedenstående udtalelse, som formanden for arbejdsgiverne i Tekniq giver oplægget med på vejen i det seneste nummer af organisationens eget fagblad.
 
- Mange af de detaljerede bestemmelser, vi har i vores overenskomster og akkordbestemmelser, afspejler et fortidens behov – ikke fremtidens. Vi skal fjerne forældede regler og håber, at forbundene har mod og styrke til at tage fat, når vi mødes til overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af 2014.