Søgefelt

Onsdag 15/05 2013

Mangelfuldt dagpengeudspil

Selv om der nu er hjælp at hente til de mange, som står til at miste retten til dagpenge, er Blik- og Rørarbejderforbundet ikke tilfredse med regeringens samlede dagpengeudspil.

Efter måneders pres er der omsider politisk vilje til at sikre hovedparten af de ledige, der mister retten til dagpenge, og som ellers ville stå helt uden indtægt. Til gengæld er det beklageligt, at finansieringen til reformen hentes hos de mange forsikrede, som over de kommende år vil stige i bidrag til a-kassen. 

- Det er godt, at mange ledige hjælpes af Regeringens nye indfasning af dagpengereformen. Til gengæld er vi stærkt kritiske overfor finansieringen af reformen, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Den politiske redningskrans, som er på vej til de op mod 25.000 ledige, der hverken kan få job eller flere dagpenge de kommende år hedder arbejdsmarkedsydelse. Den er regeringens bud på en overgangsordning frem til 2016, der medfører en langsommere indfasning af den dagpengereform, der i 2010 skar perioden med dagpenge ned til to år.
 
Dermed kan ledige, som mister dagpengene efter to års ledighed, få den nye arbejdsmarkedsydelse. Den er på 80 procent af dagpengesatsen, hvis man er forsørger. Har man ikke familie, er ydelsen på 60 procent af dagpengene. 
 
Den nye arbejdsmarkedsydelse finansieres ved, at a-kassekontingentet sættes op for alle medlemmer af en a-kasse frem til udgangen af 2015. Og den model finder Blik- og Rørarbejderforbundet helt og aldeles uacceptabel.
 
- Det er simpelthen en ommer. Kontingentet til a-kassen blev jo heller ikke sat ned, da man halverede dagpengeperioden og fordoblede genoptjeningskravet. Nu gøres det endnu mindre attraktivt at forsikre sig mod ledighed, og det burde være lige omvendt, siger Max Meyer. 
 
Han ærgrer sig også over, at der ikke er politisk vilje til en nedsættelse af genoptjeningsretten.
 
- Det er beklageligt, at en nedsættelse af genoptjeningsretten ikke er med i udspillet. Det er helt nødvendigt, at dette løses i de politiske forhandlinger. Jo før jo bedre, lyder det fra Blik- og Rørarbejderforbundets formand.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt