Top menu

Hvis vi skal nå målene for arbejdsmiljøet i Danmark, så er det afgørende, at økonomien følger med

Dato: 07/03-2024
3232

Stig Søllested, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, er bekymret for, at BFA-midlerne til at styrke et bedre arbejdsmiljø i byggebranchen, ikke vil videreføres til næste år.

Med trepartsaftalerne fra 2020 var der enighed om, at der sættes mål på arbejdsmiljøet frem mod 2030. Inden for byggeriet er et af målene, at antallet af arbejdsulykker skal reduceres med 20 procent. Sådan en reduktion kommer ikke af sig selv, og det er i høj grad indsatsen i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø Bygge og Anlæg, der skal være med til at realisere målene.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø Bygge og Anlæg (BFA) har de seneste år haft mulighed for at gennemføre aktiviteter ude på de enkelte arbejdspladser via Konsulenttjenesten. De har ydet hjælp til konkrete problemer, screening af virksomhedernes arbejdsmiljø og anbefalinger til arbejdsmiljøforbedringer samt forløb med hjælp til selvhjælp, som har været tilpasset virksomhedernes individuelle behov. Herudover er Branchefællesskabets rækkevidde og mulighed for at omsomsætte viden til konkrete handlinger styrket gennem en lang række af aktiviteter tilpasset rette mod kerne-brugerne. Det hele baseret på den direkte kontakt, og faglig viden, branchekendskab og evnerne til at, at gøre arbejdspladserne i stand til at omsætte alt dette til konkret handling.

Der er lang vej

- I Blik og Rørarbejderforbundet mener vi, at det er den håndholdte og direkte hjælp, der skal til for at skabe en forskel ude på arbejdspladserne. Og det har vi set, at Konsulenttjenesten kan levere, hvor 80 % af dem, der har modtaget hjælp, er tilfredse med de besøg, som de har haft, siger Stig Søllested, der er næstformand i Blik og Rørarbejderforbundet, og har ansvaret for forbundets arbejdsmiljøpolitiske indsats.

Konsulenttjenesten som Stig referer til er finansieret af midler til alle BFA, der i 2020 og 2021 blev afsat af Folketinget og øremærket til netop at styrke arbejdspladsnære aktiviteter.

- Det er både uansvarligt og heller ikke synderligt økonomisk bevidst, hvis man fra Regeringens side ikke vil videreføre det, der skal til for at nå de mål for arbejdsmiljøindsatsen, som man er blevet enige med arbejdsmarkedets parter om. BFA'erne er jo bundet til masten, og skibet er kun lige skubbet fra kaj – men der er lang vej igen, hvis de ambitiøse mål skal nås. Branchemål for reduktion af arbejdsmiljøproblemer for BFA Bygge og Anlæg skal nås i 2030, og så nytter det jo ikke, at kassen til finansiering af de arbejdspladsnære aktiviteter er tom allerede i 2024. Vi skal også huske på, at det i sidste ende er kollegaernes sikkerhed og sundhed, der er på spil – og ikke kun måltal på et stykke papir, siger Stig Søllested.

Blik- og Rørarbejderforbundet bakker op de synspunkter og det arbejde, som Flemming Grøndsund har mobiliseret i et samarbejde mellem FH og DA i deres fælles opråb her.