Top menu

Efteruddannelse: "Kurverne går den helt forkerte vej"

Dato: 20/08-2023
2984

Det går den forkerte vej med efteruddannelsen i Danmark. Sådan lyder den kedelige konklusion i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Udviklingen vækker bekymring i Blik- og Rørarbejderforbundet, hvor forbundssekretær Kim Fusager fremhæver vigtigheden af, at medlemmerne tager efteruddannelse, så de har de nødvendige kompetencer til arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Foto: Jonas Krøner

I starten af året offentliggjorde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en analyse af, hvordan det går med deltagelsen i efteruddannelse i Danmark. Helt konkret har AE-rådet undersøgt, hvor stor en andel af faglærte og ufaglærte lønmodtagere – dvs. arbejderklassen – som igennem de seneste år har deltaget i offentlige voksen- og efteruddannelseskurser (VEU-kurser).

På trods af et stigende behov for at opkvalificere og efteruddanne lønmodtagerne i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet, er deltagelsen i offentlig videre- og efteruddannelse faldende.

Særligt blandt gruppen af ufaglærte og faglærte lønmodtagere i alderen 30-50 år ser det skidt ud. Hvor det i 2010 var hver fjerde ufaglærte eller faglærte lønmodtager, som deltog i offentlig VEU, var deltagelsen til sammenligning i 2021 halveret.

Det er især brugen af erhvervsrettede kurser, der er faldet – f.eks. AMU-kurserne. Her var det i 2021 mindre end hver tiende af de ufaglærte og faglærte lønmodtagere, der efteruddannede sig.

Udviklingen vækker bekymring i Blik- og Rørarbejderforbundet:

– Kurverne går den helt forkerte vej, og selv når der er roligere tider i branchen, end der er nu, så er det ikke, fordi deltagelsen i efteruddannelse stiger, siger forbundssekretær Kim Fusager, der er ansvarlig for uddannelsesområdet.

– Derfor har vi med den nye overenskomst sikret, at der er endnu bedre betingelser for at efteruddanne sig. Det betyder blandt andet, at det fra 1. september er muligt at få 100 procent løn under selvvalgt uddannelse fremfor de 85 procent, der tidligere var maksgrænsen. På den måde er det i hvert fald ikke lønnen, der står i vejen, tilføjer han.

Giver bedre løn og beskæftigelseschancer

Reformkommissionen, der er nedsat af regeringen, og som blandt har fokus på uddannelse, har fået foretaget en såkaldt effektmåling af efteruddannelse. Det er en måling af, hvordan det går dem, der har efteruddannet sig.

Den viste blandt andet, at AMU-kurserne har positiv betydning for ufaglærte og faglærtes løn og beskæftigelseschancer. Man har simpelthen større chancer for en bedre løn og større jobsikkerhed.

Det betyder også, at det er en gruppe, som i dag ikke tager særligt meget efteruddannelse – men som altså ville stille sig selv i en bedre situation, hvis de gjorde.

– Det viser jo utrolig tydeligt, hvorfor det er så vigtigt at efteruddanne sig. Når jeg bliver ved med at tale om det, er det ikke for at presse det ned over hovedet på folk, men simpelthen fordi det stiller dem bedre i fremtiden. Det handler om at være rustet til et arbejdsmarked, som ændrer sig fra minut til minut med krav til nye kompetencer, man skal have, siger Kim Fusager og tilføjer:

– Det handler også om at gøre noget godt for ens egen jobsituation i fremtiden og sikre sig selv bedst muligt.

Barrierer for at tage efteruddannelse

De to tænketanke Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Cevea lavede i 2022 en undersøgelse af barrierer for, at medarbejdere tager efteruddannelse.

Her har de spurgt virksomhedsledere, på tværs af brancher, ind til, hvorfor de ikke efteruddanner medarbejderne i højere grad. Den mest overskyggende årsag er, at virksomhederne ikke mener, at de har behov for det – det svarer 53 procent af de deltagende virksomhedsledere.

Det er bestemt ikke et svar, som forbundssekretær Kim Fusager køber ind på:

– Jeg har i flere år gentaget, at virksomhederne er nødt til at lave et vidensregnskab – hvor de simpelthen gør op, hvilke medarbejdere de har, og hvilke kompetencer de har til rådighed. Jeg tror ikke, at alle har det nødvendige overblik, og de glemmer derfor at se tre-fem år ud i fremtiden. Det handler om at have kompetencerne til rådighed i virksomheden, så man er klar, når arbejdsopgaverne kommer. Det er for sent først at begynde efter, siger han.