Top menu

Nu kommer der nye regler på asbestområdet

Dato: 30/06-2023
2960

Fra 1. juli 2023 træder nye regler i kraft for arbejde med asbest. Formålet er blandt andet at gøre reglerne mere tydelige for virksomhederne. Derudover får Arbejdstilsynet mulighed for at give en bøde på 10.000 kroner for manglende anmeldelse af asbestarbejde.

Som led i at beskytte flere for livsfarlig asbest skærper Arbejdstilsynet fra 1. juli kravene til virksomhederne.  

Arbejdstilsynet får nu mulighed for at give bøde for manglende anmeldelse af asbestarbejde samt at give virksomheder et såkaldt kompetencepåbud ved manglende arbejdsplan for nedrivning.

Efter at asbestbekendtgørelsen er omskrevet, skal det nu også være nemmere for virksomhederne at forstå reglerne.

Det glæder Blik- og Rørarbejderforbundet. Der er dog flere forhold omkring asbestarbejde og de pligter og rettigheder, der følger med, som forbundet gerne havde set tydeliggjort i den nye bekendtgørelse.

Unge er taget ud

Kritikken går blandt andet på, at kravet om, at unge under 18 år ikke må udføre asbestarbejde er taget ud af bekendtgørelsen.

- Det er ikke i orden. Vi ved godt, at reglerne i princippet ikke er lempet, og at unge generelt ikke må arbejde med asbest.  Men det er faktisk sådan, at lærlinge som led i deres erhvervsuddannelse, gerne må arbejde med asbest. Og når reglerne for unge under 18 år ikke står helt tydeligt i bekendtgørelsen, kan det skabe tvivl hos virksomhederne, om hvordan de skal beskytte de unge, der ikke er under uddannelse, siger næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllested.

Argumentet fra Arbejdstilsynet for at tage nogle krav ud af den nye asbestbekendtgørelse er, at nogle områder vil blive reguleret i to eller flere forskellige bekendtgørelser, og at man i Arbejdstilsynet er i gang med en større regelforenkling.

Både på 10.000 kroner

En anden ændring er, at virksomhed nu også kan få en bøde på 10.000 kr. for manglende anmeldelse af asbestarbejde. Det betyder altså, at virksomhederne kan få en bøde, så snart Arbejdstilsynet konstaterer en manglende anmeldelse, og bøden vil blive udstedt uanset om virksomheden efterfølgende efterkommer påbuddet om anmeldelse.

Anmeldelsen skal blandt andet indeholde de oplysninger, som er angivet i arbejdsplanen for asbestarbejde, der ligeledes er lovpligtig. I arbejdsplanen skal arbejdsgiver for eksempel give oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger og arbejdshygiejniske foranstaltninger, og hvilke personlige værnemidler der stilles til rådighed for de ansatte. Oplysninger i anmeldelsens og dermed arbejdsplanen skal være tilgængelige for de ansatte.

- Vi regner med, at det nye fokus på anmeldelse af asbestarbejde kan være med til to ting. Dels at flere arbejdsgivere får anmeldt asbestarbejde. Dels håber vi på, at kravet om anmeldelse – og selvfølgelig også risikoen for en bøde til arbejdsgiveren – er en god anledning til, at man sammen får talt om, hvordan asbestarbejdet skal håndteres korrekt og sikkert, siger Stig Søllested.

Manglende arbejdsplan kan give kompetencepåbud

Et tredje nyt tiltag er, at en virksomhed kan få et kompetencepåbud oveni, at den har fået et påbud om manglende eller mangelfuld arbejdsplan for asbestarbejde. Det betyder, at virksomhederne kan blive pålagt at opbygge egne kompetencer eller anvende autoriseret arbejdsmiljørådgivere til forbygge arbejdsmiljøproblemer i fremtiden.

Ændringerne sker blandt andet som opfølgning på aftaler om asbest fra 2018 og 2022 samt fra arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023.