Top menu

Ny overenskomst for skorstensfejerne

Dato: 13/03-2023
Tags: OK23
2838

Der blev klokken cirka to i nat underskrevet en ny overenskomst for skorstensfejerne i Forligsinstitutionen.

Her er det Kim Fusager Balle, der er Blik- og Rørarbejderforbundets hovedforhandler, der underskriver overenskomsten.

Natten til mandag landede der et forlig om en ny Skorstensfejeroverenskomst. Det skete efter forhandlerne fra Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget var blevet indkaldt i Forligsinstitutionen søndag formiddag. 

Hovedpunkterne i overenskomsten er følgende: 

  • 2% på fritvalgsordning til svende og lærlinge
  • 2% arbejdsgiverbetalt pension til svende
  • Fuld arbejdsgiverbetalt pension til lærlinge fra 1. marts 2024
  • Bedre og flere efteruddannelsesmuligheder igennem positivliste
  • Løn under efteruddannelse stiger fra 85% til 100%
  • Fuld løn under graviditets-, barsel-, fædre- og forældreorlov – i alt 37 uger
  • Mentorordning til lærlinge
  • Løn og satsstigninger – 6 kr./t. i 2023 og 5,75 kr./t. i 2024
  • Bedre arbejdsmiljø – personlige værne- og plejemidler
  • Lærlinges transport til skole

 

Hovedbestyrelsen vil blive indkaldt i løbet af ugen, hvor den skal tage stilling til, om den vil anbefale medlemmer at stemme JA eller NEJ. 

Protokollaterne vil senere blive lagt på hjemmesiden.