Top menu

OK23-forløb: Sådan foregår forhandlingerne

Dato: 27/01-2023
Tags: OK23
2778

Blik- og Rørarbejderforbundets formand Henrik W. Petersen spår om vanskelige overenskomstforhandlinger. Det samme gør arbejdsmarkedsforskere, der peger på inflationen som hovedårsag.

Forløb OK23: Sådan foregår forhandlingerne

Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster på det private arbejdsmarked udløber den 1. marts 2023. Derfor skal der optimalt forhandles en ny inden. Datoen kan dog udskydes 2 gange 2 uger. Herunder kan du få et overblik over processen.

1) April 2022: Forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen og forbundets daglige ledelse var rundt i landet og tale med medlemmerne om ønsker til en ny overenskomst.

2) Juni 2022 Medlemmerne drøftede forslag ude i afdelingerne og kredsene, som herefter blev indsendt til forbundet i juni.  

3) November/december 2022: I alt blev der indsamlet 301 krav fra Blik-og Rørarbejderforbundets medlemmer. De blev gennemgået og prioriteret i november og december af Hovedbestyrelsen.

Herefter gik de indledende drøftelser i gang mellem forbundene og arbejdsgiverne

4) Januar/Februar 2023 Det er de såkaldte gennembrudsforlig, der danner de overordnede rammer for overenskomsterne for de andre forbund. For VVS-overenskomsten gælder det Industriens overenskomst, der er forliget mellem Dansk Industri og CO-industri. CO-Industri er et forhandlingsfællesskab mellem flere forbund - heriblandt Blik- og Rørarbejderforbundet.

Selvom forbundene allerede har indledende forhandlinger i januar og februar, så venter de også på Industriens overenskomst.

Industriens overenskomst danner således en økonomisk ramme for de andre overenskomster i forhold til eksempelvis satser, fritvalgskonto, løn og pension.

Det er ikke til at sige, hvor længe forhandlingerne varer. Men Industriens overenskomst falder typisk på plads i løbet af de to første uger i februar.

Skorstensfejeroverenskomsten er en såkaldt normallønsoverenskomst. Her er det gennembrudsforliget mellem Dansk Industri (DI) og 3F Transport, der danner de overordnede rammer.

5) Februar/marts 2023 Fagforbundene forhandler i løbet af februar med arbejdsgiverorganisationerne med udgangspunkt i Industriens overenskomst. Blik- og Rørarbejderforbundet er gået sammen med Dansk Metal om en overenskomst. Det er forbundsformanden for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, der er topforhandler. På den anden side af forhandlingsbordet sidder TEKNIQ Arbejdsgiverforeningen.

Forhandlingerne foregår hos TEKNIQ Arbejdsgiverne i Glostrup.

Skorstensfejeroverenskomsten bliver forhandlet mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet hos Skorstensfejerlauget i Tønder. Her er det Blik- og Rørarbejderforbundets forbundssekretær Kim Fusager Balle, der er topforhandler.

Forbundene skal have en ny overenskomst klar 1. marts. Men der er mulighed for at udsætte datoen af to gange med to uger, altså er seneste deadline d. 29. marts.

6) Marts/april Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer alle forbundene, og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der repræsenterer alle arbejdsgiverne, og forligsmanden samler alle overenskomsterne og danner et såkaldt mæglingsforslag. Det gør de for at sikre, at alle får en overenskomst. Forslaget skal begge parter være enige i.

De forbund, der ikke har kunnet blive enige om en overenskomst med arbejdsgiverne, bliver således samlet op af det samlede mæglingsforslag.

Det har tidligere været tilfældet for Blik og Rørarbejderforbundet. Dog ikke ved OK20.

Når der er opnået enighed i Forligsinstutionen bliver overenskomsterne sendt til afstemning hos alle medlemmerne i de forskellige forbund.