Top menu

Regeringen foreslår autorisation på asbestarbejde – VVS-forbund bakker op

2601
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) præsenterer regeringens udspil til en ny arbejdsmiljøaftale.

Der skal være autorisation for virksomheder, der arbejder med asbest. Det foreslår regeringen i et nyt forslag til en arbejdsmiljøaftale, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremlagde i dag.

Forslaget kommer på baggrund af regeringens forslag til finansloven for 2023, hvor der afsættes 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping.

Udspillet til en ny arbejdsmiljøaftale indeholder – udover bl.a. en fast bevilling til Arbejdstilsynet og midler til myndighedernes indsats mod social dumping – et forslag om at styrke indsatsen mod udsættelse for asbest. Regeringen foreslår bl.a. et øget tilsyn med asbestarbejde og en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest.

– Jeg vil sige, at hele vejen igennem har både min dialog med Henrik (forbundsformand Henrik W. Petersen, red.) og i øvrigt med en lang række forskellige organisationer – især Blik- og Rørarbejderforbundet – jo gjort mig opmærksom på, at vi var nødt til at tage større skridt, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et interview til Blik- og Rørarbejderforbundet i dag.

Forslaget møder opbakning fra Henrik W. Petersen, som er forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, der repræsenterer landets VVS'ere, blikkenslagere og skorstensfejere.

– Jeg er utroligt glad for, at regeringen tager problemet og vores opråb seriøst. Asbest er et frygteligt materiale, som stadig tager livet af alt for mange danskere. Og vi må desværre konstatere, at der er virksomheder, der tager alt for let på det, siger Henrik W. Petersen.

Blik- og Rørarbejderforbundet har længe arbejdet for at sætte fokus på behovet for strammere krav til arbejde med asbest. Forbundet offentliggjorde i maj 2021 et udspil under overskriften "Vejen mod et asbestfrit Danmark", hvor en autorisationsordning på asbestarbejde var en af otte anbefalinger.

Fælles udtalelse fra lønmodtagere og arbejdsgivere

Sidste måned sendte repræsentanter fra både arbejdstagere og arbejdsgivere en fælles udtalelse til beskæftigelsesministeren, hvor de anerkendte behovet for en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Det bør få partierne på Christiansborg til at stemme ja til regeringens forslag om en autorisationsordning, mener Henrik W. Petersen.

– Jeg forventer selvfølgelig, at alle Folketingets partier lytter til den fælles udtalelse, vi er kommet med fra henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiversiden og vedtager en autorisationsordning på asbestarbejde. Arbejdsmarkedets parter har foreslået en mulig vej – nu er det politikernes tur til at tage de første skridt, siger Henrik W. Petersen.

 

FAKTA OM ASBEST

  • Det skønnes, at der findes asbest i omkring en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse
  • Omkring 300 mennesker mister hvert år livet af asbestrelaterede sygdomme i Danmark
  • I modsætning til Sverige, Norge og Finland er antallet af tilfælde af lungehindekræft – som skyldes asbest – steget de seneste 20 år
  • DR Kontant har for nyligt dokumenteret, at flere firmaer bryder reglerne, når de fjerner og håndterer asbest
  • Arbejde med asbest (fx nedrivning og fjernelse) er ikke autorisationsbelagt i Danmark
  • 10 ud af 15 europæiske lande har en ordning, hvor arbejde med asbest kræver autorisation eller lignende.