Top menu

Tips og tricks: Det skal du være opmærksom på, når det kommer til asbest

Dato: 09/08-2022
2589

Læs tips og tricks til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når det kommer til asbest.

1 NÅR DET KOMMER TIL ISOLERING – SKAL DU VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ BYGNINGER FRA FØR 1980

I bygninger, der er opført før 1980, kan der forekomme asbest i isoleringen. I tagplader kan det forekomme i bygninger helt op til 1990. Det kan i flere tilfælde være indkapslet eller forseglet.

2 HVEM HAR ANSVARET FOR EN FORUNDERSØGELSE?

Formålet med forundersøgelser er at få kortlagt, hvor der er sundhedsskadelige stoffer, herunder asbest, i en bygning, før arbejdet på den går i gang. En forundersøgelse skal ligge i de tidlige faser af byggeprojektet, så der kan tages højde for asbesten. På byggepladser, hvor der er flere virksomheder, som arbejder der samtidig – er det bygherren, der har ansvaret for, at en forundersøgelse bliver foretaget. På mindre opgaver, når man kører service, er det vigtigt selv som håndværker at spørge ejeren ind til bygningens alder, renoveringer og viden om asbestforekomster. Det er dog altid arbejdsgivers pligt at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.

3 HVIS BYGNINGEN ER RENOVERET

Hvis bygningen er fra før 1990, og der er foretaget renoveringer, er det en god idé at undersøge, hvilke materialer, der er fjernet, udskiftet eller eventuelt indkapslet under andre materialer i forbindelse med renoveringerne.

4 DERFOR ER ASBEST SÅ FARLIGT – PAS PÅ DIG SELV!

Asbestfibrene kan være skyld i flere former for kræft. Det kan blandt andet være skyld i lungehindekræft, der kan komme allerede ved en mindre udsættelse for asbest. Det kan også føre til lungekræft. Ligeledes kan man udvikle støvlunger (asbestose) af at være blevet udsat for asbest. Det gør, at ens lunger bliver stive, og man får vejtrækningsbesvær.

5 GRÆNSEVÆRDIEN FOR ASBEST – SÅDAN FORHOLDER DU DIG

Grænseværdien for asbest er 0,003 f/ml (fibre pr. milliliter luft) – men det er ikke nok i sig selv, at grænseværdien er overholdt. Hvis asbestforureningen kan begrænses i form af for eksempel rengøring eller ventilation, så skal den det.

6 HER SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM SOM SKORSTENSFEJER

Som skorstensfejer er der nogle steder, hvor du skal være særligt opmærksom på asbest. Det er blandt andet ved rensning af kanaler til ventilation, der kan være lavet af eternit, og som typisk forekommer i gamle beboelsesejendomme. Derudover er det i gamle
fyrrum, hvor der blandt andet kan være asbest i rørisoleringen.