Top menu

"Døve er naturligvis velkomne i vores branche"

Dato: 01/06-2022
2544

Afgørelse i sag: En døv VVS-lærling har fået tilkendt godtgørelse, fordi virksomheden overtrådte forskelsbehandlingsloven i deres afvisning af ham.

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, da en VVS-virksomhed gav afslag til en døv lærling med henvisning til hans hørehandicap.

Det står klart efter en afgørelse i en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført for Blik- og Rørarbejderforbundet.

I forbindelse med afslaget var der ifølge lærlingen tale om direkte diskrimination, og han lagde derfor sag an mod virksomheden. Den udlægning er Byretten i Glostrup enig i, og derfor er virksomheden blevet pålagt at betale en godtgørelse på 12.500 kr. til lærlingen samt sagens omkostninger, der løber op i knap 20.000 kr.

Afgørelsen vækker glæde i Blik- og Rørarbejderforbundet:

"Sagen sætter en tyk streg under, at man ikke skal diskrimineres på grund af sit handicap, og at man som handicappet har nogle rettigheder. Dermed kan denne sag også danne præcedens for fremtidige sager", udtaler næstformand Stig Søllested.

"Det er godt, at virksomhederne nu bliver opmærksomme på, at de ikke må forskelsbehandle deres ansøgere og som i dette tilfælde afvise en lærling på grund af hans hørehandicap", fortsætter han.

Døve i branchen er ikke nyt

I den aktuelle sag havde lærlingen søgt en læreplads hos en københavnsk VVS-virksomhed og var blevet inviteret til jobsamtale. I sin ansøgning havde lærlingen på forhånd oplyst, at han var døv, men at han med høreapparat kunne høre lidt.

Undervejs i samtalen blev virksomhedens repræsentant imidlertid opmærksom på, at lærlingen hele tiden kiggede på sin tegnesprogstolk. Og da han blev oplyst om, at lærlingen var døv, meddelte virksomhedsrepræsentanten, at han af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne ansætte den pågældende lærling.

Et af argumenterne var, at det er en forudsætning, at man på byggepladser kan høre anråb og sikkerhedsalarmer. Men retten vurderede, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad havde undersøgt, om der kunne laves foranstaltninger, så lærlingen ville være i stand til at passe et arbejde i virksomheden.

Det var netop på den baggrund, at retten konkluderede, at virksomheden ikke havde overholdt forskelsbehandlingsloven og derfor skulle betale godtgørelse.

Stig Søllested minder om, at det ikke er noget nyt fænomen med døve i VVS-branchen:

"Vi har haft døve inden for vores branche i mange år. Tilbage i 1980'erne var jeg selv i lære som VVS'er. Der havde jeg en svend, der var døv, hvilket fungerede uden problemer. Døve er naturligvis velkomne i vores branche".