Top menu

Hvis gassen siver, kommer Carsten til undsætning

Dato: 07/06-2022
2541

I en tid med stor usikkerhed omkring gassens fremtid i Danmark er Fagbladet taget med driftstekniker Carsten Kongsted Gregersen på job. Carsten arbejder for Evida i Syddanmark, hvor han bl.a. kører ud til lækager – men han frakobler også, når gasfyret skal skiftes.

Foto: Michael Drost-Hansen

Danmark skal af med den russiske gas, og gassen skal være 100% grøn. Så klar var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag den 19. april 2022. Det er en proces, der kommer til at tage noget tid, da omkring 400.000 danske hjem varmes op med naturgasfyr. De hjem skal dog senest i 2030 varmes op af enten fjernvarme, biogas eller en varmepumpe - både på grund af krigen i Ukraine og for den grønne omstilling.

Men hvem er det egentlig, der skal lukke for gassen til alle de her naturgasfyr? Det er virksomheder som Evida, hvor driftstekniker Carsten Kongsted Gregersen er ansat. Carsten er uddannet VVS’er, men han har arbejdet med gas i over 20 år. Det arbejde, som Carsten udfører, er hovedsaligt at køre ud til gaslækager, men han frakobler også gassen til private hjem, når et gasfyr skal udskiftes. Her kan det godt mærkes, at der er kommet tryk på udfasningen af naturgasfyrene.

- Der kommer mere og mere run på, det kan vi mærke. Det går stærkere og stærkere. Vi kan godt følge med, da der er en ekspeditionstid fra kunden får afmeldt
gassen, til vi rent faktisk skal være derude, fortæller Carsten Kongsted Gregersen på 54 år.

Udover det, fortæller Carsten, at hans typiske arbejdsdag består af, at der bliver lagt opgaver ind på en iPad, og så kører han afsted og ser, om han skal tjekke en ventil, eller om han skal lækagesøge ude på vejen – eller om han skal afbryde gassen et sted. Derudover
er der ad-hoc-opgaver som , hvis der sker overgravninger af gasnettet, og det er i sådanne tilfælde, Carsten og hans kollegaer bliver kaldt ud.

- Vi har ca. en overgravning om dagen, hvor en gasledning bliver gravet over. Og vi har et beredskab, der holder øje med gasnettet døgnet rundt. Det fylder
rigtigt meget. Der er en overgravning om dagen i vores afdeling, som dækker Jylland og Fyn.

Ingen bekymring for fremtiden

Med frakoblingen og udfasningen af gas kunne man frygte, at en mand som Carsten ville være bekymret for sin branches fremtid. Men det er han ikke. Tværtimod.
- Lige nu har vi travlt med at afbryde gassen, men der kommer jo mere biogas i fremtiden. Industrien bruger store mængder gas, og den kommer til at være
bio. Derudover er der også brint og CO2, som kommer til at give arbejde.

Som Carsten påpeger, så skal hans kollegaer og ham selv nok på en efteruddannelse for at følge med udviklingen – især til brint og CO2. Men at tage på
kursus er ikke noget, der er uvant for Carsten.

- Lige nu har vi også løbende kurser som brandkursus, glatførekursus og førstehjælpskursus. Derudover skal vores svejsecertifikater fornyes hvert andet år.

Kan blive kaldt ud til brand

Det er sket, at Carsten er blevet kaldt ud til en gasbrand. Når et hus eller noget industri brænder, så kan en konsekvens være, at gassen også bliver antændt. Og så er det Carsten, der skal ud og lukke for gassen. En gang blev Carsten ringet op omkring midnat, hvor han lå og sov, fordi der skulle lukkes for gassen i et industrikvarter i Tinglev. Selvom Carsten har haft mange overgravninger, så husker han særligt denne nat, da den var af en anden størrelse.

- Jeg blev ringet op og så, at det var på forsiden af Ekstrabladets hjemmeside. Da jeg kom derned, var hele området afspærret og der stod politi helt ude ved
vejen, og det var lidt spændende.

Politiet fløj med en drone, så de kunne vurdere, hvor det ville være sikrest for Carsten at lukke for gassen. Ilden var ikke opstået pga. gassen, men den havde antændt gassen, så den gav næring til branden. Der var så travlt i området, at da rendegraveren endelig var klar til Carsten, havde han faktisk selv gravet hullet ned til gasledningen.

- Jeg var ikke nervøs, fordi vi holdt os på den sikre side af stregen, men adrenalinen kørte dog, og jeg var meget påpasselig.
Brandvæsenet og politiet var jo også meget professionelle. Når Carsten går på arbejde er der generelt stor fokus på sikkerheden.
Når de svejser ude i jorden, så har de altid pulverflasker med, og de går i brandhæmmende arbejdstøj.

Gassen kaldte på Carsten

Da Carsten blev færdiguddannet VVS’er, tog han et A-certifikat og begyndte at køre service på gasfyr. Dengang var det sådan, at der kom en fra gasværket ud og skulle se, når man startede et gasfyr op.

- Så snakkede man om, at det kunne være spændende at komme over i gasselskabet. Og nu har jeg været her i over 20 år.
For at komme til at arbejde med gas, behøver man dog ikke at have alle certifikater, inden man starter hos Evida, hvor Carsten er. Her kan man sagtens tage dem på bagkant.

Centrale punkter i regeringen udspil til udfasning af naturgas:

- Omkring 400.000 danske hjem skal væk fra naturgas.

- Udrulningen af fjernvarme skal skrues op og senest være afsluttet i 2028.

- Senest i 2030 skal gassen i Danmark være 100% grøn.

- Hvis du er husejer med gas eller oliefyr, så får du i 2022 brev, om du kan få fjernvarme, eller om du skal overveje en varmepumpe.