Top menu

Hvordan er jeres omgangstone?

Dato: 14/03-2022
2485

Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne er sammen kommet med et nyt materiale om, hvordan I får talt om og sat rammer for omgangstonen på arbejdspladsen.

Guiden er lavet med det formål, at I kan opstille nogle retningslinjer på arbejdspladsen for, hvordan I taler sammen. Det kan være en vigtig snak at tage, så man undgår, at nogle føler deres grænser bliver overskredet i løbet af arbejdsdagen.

Afsættet for snakken kan naturligt starte ved en diskussion om, hvordan og hvorfor det kan gavne jeres virksomhed.

 

Arbejdsgivers ansvar

Det er i udgangspunktet arbejdsgivers ansvar at forebygge, at der sker krænkelser på arbejdspladsen. Men der opfordres til, at rammerne fastsættes i regi af AMO (Arbejdsmiljøorganisationen) og/eller SU (Samarbejdsudvalget), hvis der er det i virksomheden. Ellers ligger ansvaret alene på arbejdsgiver.

Og hvis diskussionerne og retningslinjerne reelt skal have en betydning for kulturen i virksomheden, er det selvfølgelig vigtigt, at alle medarbejderne bliver involveret.

 

Fra lovgivning til dialogkort

I materialet er der et brev, der forklarer den proces, I kan starte op i virksomheden.

Derudover er der henholdsvis faktaark om tips til mødeledelse, de lovgivningsmæsssige krav til virksomheden – og forslag til, hvordan man bygger en struktur op i virksomheden til at håndtere, hvis der sker krænkende handlinger. Materialet er altså et godt værktøj til at forebygge, at der sker krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Desuden er der en række dialogkort, der kan bruges til at sætte snakken i gang – og til at få diskuteret, hvor ens grænser går.