Top menu

Særlig tilsynsindsats mod asbest i 2022

Dato: 03/01-2022
2413

I 2022 har Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats med fokus på asbest og VVS- og blikkenslagerbranchen.

Det har været forbudt at anvende asbest i mere end 30 år, men eksperter skønner, at der stadig findes asbest i ca. 30 pct. af bygningsmassen i Danmark. I Arbejdstilsynet får de især mange henvendelser om asbest i blandt andet VVS- og blikkenslagerbranchen, oplyser de i et brev, der er sendt ud til arbejdsgiverne i branchen den 3. januar.

Blik- og Rørarbejderforbundet har haft stort fokus på asbest hele 2021, så det er en glædelig nyhed, at der nu kommer særligt tilsyn, mener forbundsformand Henrik W. Petersen.

- Det glæder mig, at der bliver sat fokus på det fra myndighedernes side. Det er et vigtigt og glædeligt tiltag, da asbest er en af de sager, vi har arbejdet hårdest for at sætte fokus på i det forgangne år. 

I brevet findes blandt andet denne opfordring til arbejdsgivere:

- Det er alvorligt, hvis man bliver syg som følge af kontakt med asbest. Heldigvis bliver de fleste, der har arbejdet med asbest, aldrig syge. Men en af de kræftformer, man kan udvikle, kræver hverken langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Derfor er det vigtigt, at I beskytter jeres ansatte.

De virksomheder, der bliver udtaget til det særlige tilsyn, får direkte besked af Arbejdstilsynet.

Hvor er der risiko for asbest?
Når du arbejder i bygninger opført før 1990, er der risiko for at komme i kontakt med asbest.
Asbest er blevet brugt i en lang række byggematerialer. I VVS- og blikkenslagerbranchen skal du være særligt opmærksom på:


• Fliseområder fra før 1977
• Isolerede varmerør fra før 1980
• Vinyl, gulvspartel og magnesitgulve fra før 1980
• Eternittage fra før 1990

Du kan blandt andet få gode råd til, hvor du skal være opmærksom på asbest i bygninger på www.asbest-huset.dk  

Hvilke regler gælder for arbejdet?


Inden du begynder at arbejde i en bygning fra før 1990, skal du vide, om du arbejder med materialer, der indeholder asbest. Det er derfor vigtigt, at der er udført gode forundersøgelser. Hvis du eller dine kollegaer i løbet af arbejdet får mistanke om nye asbestfund, skal I indstille arbejdet, indtil det er undersøgt.


Arbejder I med asbest, eller har I mistanke om, at et materiale indeholder
asbest, skal I følge asbestreglerne. Det betyder bl.a.:


• Ansatte, der udfører indvendigt nedrivningsarbejde, skal have gennemført
AMU-kurset “Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”.


• Ansatte skal ud over det obligatoriske kursus have effektiv oplæring og
instruktion i, hvordan man beskytter sig mod asbest.


• I skal benytte arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser støvudviklingen
mest muligt.


• I skal beskytte jer mod indånding af asbest, fx med udsug og
åndedrætsværn.


• I skal afgrænse arbejdsområdet, så andre personer ikke kommer ind i
asbestområdet.


• Fjerner I rør o.l., der er isoleret med asbestholdig kiselgur, skal
arbejdsområdet inddækkes med undertryk og sluse.


• I skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet via virk.dk, hvis I fjerner, skærer,
borer o.l. i materialer med asbest eller hvis I gør rent efter asbest.


• I skal registrere jeres ansatte i en protokol ved risiko for indånding af
asbestfibre. Både når arbejdet er planlagt, og hvis det sker uforvarende.