Top menu

Har du talt med din arbejdsmiljørepræsentant i dag?

Dato: 28/10-2021
2366

Den igangværende arbejdsmiljøuge der hvert år afholdes i uge 43 sætter særligt fokus på arbejdsmiljøet i hele landet. Det er også en god lejlighed til at få talt med din arbejdsmiljørepræsentant.

Her i uge 43 er det den europæiske arbejdsmiljøuge. Det vil sige, at der hele ugen er fokus på arbejdsmiljø og særligt på forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Rundt i det danske land er byggefagenes fagforeninger ude på pladsbesøg i løbet af ugen. Derudover afholdes fyraftensmøder og debatter om, hvordan man styrker arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøansvarlig Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet har dog ét væsentligt spørgsmål til medlemmerne:

- Har du husket at tale med din arbejdsmiljørepræsentant i dag?

Søren Schytte uddyber:

- Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, men det er bl.a. arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sikre kollegernes medindflydelse på arbejdsmiljøet. Hvis ikke I husker at tale med jeres repræsentant om jeres problemer med arbejdsmiljøet, så kan han ikke vide, hvis der er noget galt.

Ledelsen skal udføre deres pligter på arbejdsmiljøområdet

Ledelsen er dem, der skal sikre det det gode arbejdsmiljø, og arbejdsmiljørepræsentanten skal bistå virksomheden med det siger Søren Schytte.

- Vi skal have ændret den dårlige adfærd, vi har i forhold til arbejdsmiljø, og her er virksomhedens ledelse særligt vigtig for, at vi kommer i mål med det.

Søren uddyber, at ledelsen skal sørge for at der gives grundig instruktion og at personlige værnemidler og relevante tekniske hjælpemidler er tilgængelige.

- Men de skal også sørge for, at de rent faktisk bliver brugt, slutter Søren Schytte.

Arbejdsmiljøugen er en årligt tilbagevendende uge, hvor der over hele landet er ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Det er altid i uge 43.